Cancel·lació de viatges per la crisi del COVID19

La circumstància d’emergència sanitària internacional que ha motivat la declaració de l’estat d’alarma pel govern d’Espanya, ha provocat la cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o per part de molts ciutadans que s’han vist obligats a cancel·lar els seus viatges.

Davant d’aquesta situació heu de saber que en cas de cancel·lació de vols per part de la companyia aèria, el viatger té els següents drets:

  • Reemborsament o transport alternatiu: La cancel·lació del vol sempre comporta el dret a reemborsament o al transport alternatiu.
  • El reemborsament es pot fer en metàl·lic, per transferència bancària electrònica, transferència bancària, xec o, previ acord signat per la persona viatgera, bons de viatge o altres serveis.
  • El transport alternatiu consisteix en la conducció fins a la destinació final en condicions de transport comparables el més ràpidament possible o en la conducció fins a la destinació final en condicions de transport comparables, en una data posterior que convingui a la persona viatgera, en funció dels seients disponibles.
  • Informació: Aquest dret consisteix en el lliurament per part de la companyia aèria d’un imprès en el qual s’hi indiquin les normes en matèria de compensació i assistència.
  • En funció de el temps que sigui necessari esperar, hi haurà dret al transport alternatiu ofert per la companyia aèria, a oferir gratuïtament a les persones viatgeres afectades menjar i refrescos suficients, així com a facilitar dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o correus electrònics.

En cas que sigui el viatger el que es vegi obligat a cancel·lar el transport o l’allotjament contractats per a un viatge, entenem que és defensable el dret de reemborsament pels següents motius:

  • La situació d’emergència sanitària mundial constitueix força major. Ens trobem davant d’una circumstància imprevisible i inevitable, que suspèn l’exigibilitat de l’obligació de pagament.
  • El deure inexcusable de complir amb l’article 7 del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, en el qual s’estableixen limitacions a la lliure circulació de les persones, amb les excepcions que recull el precepte esmentat.
  • La revisió del contracte per canvi substancial i sobrevingut de les circumstàncies que comporta que a una de les parts li resulti extremadament onerós el seu compliment.

Per últim, respecte la contractació d’un viatge combinat, s’haurà de consultar la informació que figura en el contracte subscrit relativa a  la resolució, cancel·lacions i dret de desistiment abans de l’inici del viatge combinat.

Així mateix, a més dels motius indicats a l’apartat II anterior, el dret de reemborsament hi està expressament previst a l’article 160 apartat 2 de Reial Decret Llei 23/2018 de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatges vinculats.

Consulta més informació sobre com afecta la crisi del coronavirus als consumidors aquí.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen − three =