Consells a l’hora de contractar serveis bucodentals

La indústria farmacèutica, la maquinària especialitzada en tractaments bucodentals, els professionals, els estudis d’odontologia i les clíniques dentals formen part d’un gran mercat en el que hi ha grans companyies de salut bucodental però també petites i mitjanes clíniques dentals, essent aquestes últimes la cara més visible del sector.

Les clíniques dentals han d’estar registrades com a centres autoritzats per la Generalitat de Catalunya i el seu número de registre ha de ser visible en la documentació del centre i en la publicitat.

Tot consumidor o usuari en el moment de contractar els serveis d’una clínica dental té dret a:

  • Conèixer el nom i la titulació dels professionals sanitaris del centre.
  • Demanar i obtenir informació sobre la seva historia clínica.
  • Disposar d’un pressupost.
  • Rebre la factura, el rebut o el justificant dels pagaments fets. L’import a pagar no pot sobrepassar el que s’hagi indicat en el pressupost proporcionat.

I abans del tractament:

  • Haurà de signar el consentiment informat mitjançant el qual s’informa de les característiques del tractament en qüestió i de les seves conseqüències.

S’ha de tenir present que si el tractament ha estat finançat amb un crèdit al consum vinculat, és a dir, facilitat per la mateixa clínica dental, es disposa del termini de 14 dies per exercir el dret de desistiment, des de l’acceptació del crèdit.

Així mateix, cal conservar tota la documentació del tractament: publicitat, pressupostos, contracte, factures, nom i titulació dels professionals sanitaris, documentació sanitària, etc davant possibles reclamacions.

Respecte a la garantia del servei, dels productes utilitzats en els tractaments i dels tractaments rebuts, és la que correspongui d’acord amb la naturalesa dels serveis, productes i tractaments, de conformitat amb la normativa sanitària.

I pel que fa a les reclamacions s’ha de saber que:

  • Totes les clíniques dentals han de tenir Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúnciaa disposició dels usuaris.
  • La clínica dental té un termini d’1 mes per donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes. Si la resposta no és satisfactòria, podeu formalitzar la reclamació a l’Organisme de Consum que us correspongui o bé al Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC).

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nine − six =