Convocatòria d’assemblea general extraordinària – 23 de gener 2017

Benvolgut soci/sòcia,

D’acord amb allò que preveu l’article 21 dels nostres Estatuts, i en ús de les facultats que confereix l’article 36 dels mateixos, mitjançant la present el/la convoquem a la propera Assemblea General Extraordinària de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC).

Data: Dilluns 23 de gener de 2017.

Hora: 18:00h en primera convocatòria amb un quòrum necessari de la meitat més un dels socis i 18:30h en segona convocatòria amb la presència de la Presidència i de la Secretaria, i assistència d’un mínim de 10 socis presents i/o representats.

Lloc: Torre Jussana. Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 30  Barcelona.

Amb els següents punts a tractar a l’Ordre del Dia:

  1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la passada Assemblea Extraordinària.
  1. Renovació dels càrrecs de la presidència, la secretaria i la vocalia 2. Podran presentar-se candidatures per escrit fins a les 14.00h del dia 20 de gener de 2017 a l’oficina de l’entitat situada al C/Roger de Llúria, 115 1r 2a de Barcelona. A aquests efectes, es recorda que l’article 11 dels Estatuts de l’Organització requereix una antiguitat mínima d’un any com a soci per a poder ser candidat.
  1. Precs i preguntes.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició.

L’OCUC.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


12 − three =