Crisi del coronavirus: Guia de consum

1. Viatges i transport

1_transport-01

Transport aeri:

 • En les cancel·lacions de vols, l’usuari no té dret a indemnització però sí al retorn de l’import del bitllet. L’usuari pot decidir si vol acceptar un val per part de la companya o el reemborsament del preu del bitllet.
 • Si la companyia no cancel·la el servei, cal veure si el contracte especifica alguna cosa sobre crisis sanitàries.
 • Atès que només es pot viatjar per causes puntuals, extraordinàries i justificades, el consumidor pot demanar el reembolsament.

Transport terrestre:

 • En el transport per tren es retornarà l’import dels bitllets cancel·lats. En aquells serveis no cancel·lats, RENFE preveu el retorn del 100% de l’import dels bitllets.
 • Contacteu amb l’empresa que us va vendre els bitllets.
 • En el transport per via carretera, com autobusos, es retorna l’import del bitllet o s’ofereix transport alternatiu. Cal contactar amb la companyia.

Transport marítim:

 • En el transport marítim, tant si la companyia cancel·la el servei com si no el cancel·la però l’usuari no hi pot accedir per les circumstàncies actuals, hi ha dret al retorn del bitllet.

Viatges combinats:

 • Quan aquest hagi estat cancel·lat es pot optar per un bo o el reemborsament d’allò abonat, dins de les possibilitats de la propia empresa.
 • En cas de no anul·lació, l’usuari té dret a desistir del contracte i al retorn del pagat. No hi haurà dret a indemnització.
 • L’empresa pot oferir un bo amb validesa de fins a un any. Tanmateix és potestat de la persona consumidora decidir si accepta o vol el retorn de l’import pagat.

2. Habitatge

2_insurance-01

Hipoteques

 • Hi ha moratòria en pagament de quotes de col·lectiu especialment vulnerables. S’ha ampliat també a locals i oficines d’autònoms.
 • S’ha d’acreditar la situació de vulnerabilitat davant el banc i aquest tindrà 15 dies per donar una resposta.
 • Es pot sol·licitar de manera telemàtica al Registre de la Propietat alguna de la documentació necessària per presentar al banc.

Lloguer

 • Queden suspesos els desnonaments durant sis mesos des de la declaració d’estat d’alarma.
 • Els contractes de lloguer que finalitzin en 3 mesos des de la declaració d’estat d’alarma es prorroguen 6 mesos.
 • En el cas de persones en situació vulnerable (acomiadades, afectades per un ERTE o que se’ls ha reduït la jornada) en el seu habitatge habitual:
  • Si el propietari de l’habitatge és una empresa pública o un gran tenidor, es podrà reduir la renda a la meitat durant 4 mesos o aplaçar-ne els pagaments.
  • Si el propietari no és un gran tenidor, es podrà acordar un aplaçament de la renda. Si no hi hagués acord, l’arrendatari podrà demanar un préstec a interès zero.
  • Les dues parts podran pactar altres solucions per afrontar la situació.

3. Serveis per quotes

3_bank-account-01
 • La persona usuària té dret a reclamar la part proporcional de les quotes les quals no s’ha prestat el servei o servei alternatiu o un descompte.
 • Recomanem posar-se en contacte amb l’empresa que presta el servei per demanar com es farà front a aquesta situació.
 • Si no es respecta aquest dret cal dirigir-se a l’establiment i emplenar un full oficial de reclamació, un cop normalitzada la situació de l’estat d’alarma.

4.  Subministres: Gas, llum, aigua.

4_subministres-01
 • No es pot suspendre el servei a persones amb condició de vulnerable i risc d’exclusió social.
 • Es prorroga el bo social fins al 15/09/2020.
 • Pel que fa a l’aigua, hi ha una normativa de la Generalitat de Catalunya el qual aprova bonificacions en el canon de l’aigua (per particulars com per empreses) En cas dels consumidors particulars s’aplica una reducció del 50% del cànon de l’aigua durant dos mesos (abril i maig).

5.  Compres a distància

5_product-return-01
 • Els béns comprats s’han d’entregar en 30 dies (excepte que s’hagi acordat una altra cosa). Si no es compleix, el consumidor pot donar un termini més i, si en aquest termini no s’entrega es pot desistir i retornar els diners.
 • S’interromp el període de devolució de les compres i continuarà contant quan s’aixequi l’estat d’alarma.

6.  Telecomunicacions

6_telephone-01
 • Es prohibeix la interrupció del servei (excepte causa justificada).
 • Es poden realitzar portabilitats si no requereixen cap desplaçament.

7.  Ciberestafes

7_ciber-01
 •  Alerta amb les estafes. Es recomana els consumidors no obrir missatges adreces desconegudes ni amb links.

8.  Serveis funeraris

8_tombstone-01
 • Se’ns ha d’informar de manera detallada a través d’un pressupost desglossat amb inclusió de preus (vigents abans del dia 14/03/2020).
 • Els serveis que no s’han prestat, com les cerimònies, no es poden cobrar.
 • Hi ha municipis que han establert el servei funerari com a prestació forçosa i n’ha establert el preu. Per tant, no es poden cobrar més de l’establert, excepte que hi hagi la voluntat de tenir un servei superior.

9. Suspensió de terminis

9_contractes-01
 • Durant l’estat d’alarma s’interrompen els terminis de:
   • Resolució de contractes.
   • Dret de desistiment.
   • Garanties legals o comercials.

  Els terminis començaran a comptar a partir del dia que finalitzi l’estat d’alarma.

10. Reclamacions de consum

10_reclamacio-01
 1. Cal dirigir-se a l’empresa per via telemàtica i intentar arribar a un acord.
 2. En cas que no sigui possible cal presentar una reclamació formal seguint les indicacions de l’empresa.
 3. Si no rebeu resposta o aquesta no és adequada podeu fer-nos arribar una consulta. El nostre gabinet tècnic us acompanyarà en tot el procés de reclamació.

Des de L’OCUC volem mantenir informats tots els consumidors i usuaris sobre els seus drets. Mantindrem aquesta pàgina actualitzada dia a dia.

Tens una consulta?

Descarrega't la guia

NOTÍCIES RELACIONADES

Consells per fer una compra responsable i reduir el malbaratament d’aliments

Crisi del coronavirus: comerç on-line i a distància

Crisis del coronavirus i serveis per quotes.

Cancel·lació de viatges per la crisi del COVID19

COVID19: consells generals i de consum