Crisi del coronavirus: Després de l’estat d’alarma

1. Viatges i transport

1_transport-01

Transport aeri:

 • En les cancel·lacions de vols, l’usuari té dret a una compensació econòmica o utilitzar un transport alternatiu ofert per a la companyia. En cas que no es respectin aquests drets, cal seguir un procediment de reclamació.
  1. Reclamar a la companyia aèria pels canals que ella estableixi.
  2. Després de 30 dies, si no hem obtingut resposta o aquesta no ens satisfà cal enviar una reclamació a l’agència estatal de seguretat aèria que en 90 dies haurà de resoldre el nostre conflicte.
 • Si la companyia no cancel·la el servei:
  1. El consumidor té dret al retorn del bitllet si havia contractat una assegurança.
  2. Si hi ha limitacions derivades de l’emergència sanitària, cal posar-se en contacte amb la companyia en un termini de 14 dies a comptar des que el vol es vegi impossible.

Hem de fer servir els canals establerts per contactar amb l’empresa i esperar 60 dies que ens doni resposta. Si no arribem a cap acord, ens han de retornar els imports pagats. Important: ens poden descomptar despeses de gestió.

Transport terrestre:

 • Des de l’1 de juliol es va posar en marxa la compensació de títols de transports integrats. Pots consultar el nostre Twitter (@L_OCUC) per més informació.
 • RENFE va preveure el retorn del 100% de l’import dels bitllets durant un període determinat. Cal contactar amb la companyia.

Transport marítim:

 • En el transport marítim, tant si la companyia cancel·la el servei com si no el cancel·la però l’usuari no hi pot accedir per les circumstàncies actuals, hi ha dret al retorn del bitllet.

Viatges combinats:

 • Quan el viatge hagi estat cancel·lat degut a la situació sanitària l’usuari s’ha d’adreçar a l’agència de viatges per arribar a un possible acord.
 • Es pot retornar allò pagat descomptant despeses que l’agència hagi tingut o fer un canvi de dates.

2. Habitatge

2_insurance-01

Hipoteques

 • Els usuaris especialment vulnerables pot demanar una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries.
 • Aquests han d’acreditar mitjançant documentació requerida davant l’entitat bancaria.

Lloguer

 • Queden suspesos els desnonaments durant sis mesos des de la declaració d’estat d’alarma.
 • Els contractes de lloguer que finalitzin en 3 mesos des de la declaració d’estat d’alarma es prorroguen 6 mesos.
 • En el cas de persones en situació vulnerable (acomiadades, afectades per un ERTE o que se’ls ha reduït la jornada) en el seu habitatge habitual:
  • Si el propietari de l’habitatge és una empresa pública o un gran tenidor, es podrà reduir la renda a la meitat durant 4 mesos o aplaçar-ne els pagaments.
  • Si el propietari no és un gran tenidor, es podrà acordar un aplaçament de la renda. Si no hi hagués acord, l’arrendatari podrà demanar un préstec a interès zero.
  • Les dues parts podran pactar altres solucions per afrontar la situació.

3. Serveis per quotes

3_bank-account-01
 • El consumidor que no se li ha prestat el servei que paga a quotes, per exemple, un gimnàs, pot optar per:
  1. Demanar la prestació d’un servei addicional, canvi de dates, horaris o adquirir un descompte.
  2. En cas que sigui impossible, la persona usuària té dret a reclamar la part proporcional de les quotes les quals no s’ha prestat el servei.

4.  Subministres: Gas, llum, aigua.

4_subministres-01
 • No es pot suspendre el servei a persones amb condició de vulnerable i risc d’exclusió social.
 • Es prorroga el bo social fins al 15/09/2020.
 • Pel que fa a l’aigua, hi ha una normativa de la Generalitat de Catalunya el qual aprova bonificacions en el canon de l’aigua (per particulars com per empreses) En cas dels consumidors particulars s’aplica una reducció del 50% del cànon de l’aigua durant dos mesos (abril i maig).

5.  Compres a distància

5_product-return-01
 • Des del 4 de juny els terminis tornen a ser iguals que abans de la declaració de l’estat d’alarma.
  1. Compres a distància: 14 dies des de la recepció del producte. Dret de desistiment.
  2. Botigues físiques: és la botiga qui decideix si es fa o no, i el com.

6.  Telecomunicacions

6_telephone-01

Si es té un deute de telecomunicacions del període 14 de març al 30 de juny:

 • Tens dret al fraccionament o ajornament del deute.
 • El fraccionament serà de 6 mesos excepte acord amb la companyia. No es poden cobrar interessos de demora.

7.  Ciberestafes

7_ciber-01
 •  Alerta amb les estafes. Es recomana els consumidors no obrir missatges adreces desconegudes ni amb links.

8. Festivals i espectacles

6_calendar-01
 • Si hi ha la comunicació de la cancel·lació per qüestions sanitaries, teniu dues opcions:
   • Retorn dels diners
   • Canvi de dates

9. Reclamacions de consum

10_reclamacio-01
 1. Cal dirigir-se a l’empresa per via els canals que aquesta estableix.
 2. En la majoria de serveis i béns, la companyia té 60 dies per arribar amb un acord amb el consumidor.
 3. En cas que aquest acord no sigui satisfactori, es farà en 14 dies el retorn de diners i se li poden descomptar al consumidor les despeses de gestió.
 4. Si el servei contractat eren anteriors al 4 de juny, el termini es redueix a 30 dies per resoldre la petició.
 5. Si no rebeu resposta o aquesta no és adequada podeu fer-nos arribar una consulta. El nostre gabinet tècnic us acompanyarà en tot el procés de reclamació.

Des de L’OCUC volem mantenir informats tots els consumidors i usuaris sobre els seus drets. Mantindrem aquesta pàgina actualitzada dia a dia.

Tens una consulta?

Descarrega't la guia

NOTÍCIES RELACIONADES

Xerrada sobre l’estat del consum després de l’estat d’alarma

Consells per fer una compra responsable i reduir el malbaratament d’aliments

Crisi del coronavirus: comerç on-line i a distància

Crisis del coronavirus i serveis per quotes.

Cancel·lació de viatges per la crisi del COVID19

COVID19: consells generals i de consum