El consum responsable

El consum responsable és un consum planificat que neix com a resposta al consumisme desmesurat, de manera que el consumidor preveu amb antelació la compra, informant-se de les característiques del producte que vol adquirir, tenint en compte criteris de sostenibilitat, ètics i mediambientals.

Els criteris que generalment s’accepten per a classificar un producte o servei com a consum responsable són els que suposen un estalvi de recursos en les seves fases de producció i distribució; així doncs, minimitzant el malbaratament de materials innecessaris i prioritzant solucions de proximitat es redueix l’impacte ambiental del consum.

El consum de proximitat fa referència a la distància entre el punt d’origen i el de consum del producte. Consumir productes i serveis fets en el nostre entorn territorial més proper ajuda a reduir els costos energètics de transport i contribueix a mantenir les petites explotacions familiars agràries i ramaderes, fomentant el desenvolupament del nostre país.

Fer servir recursos renovables i/o materials reciclats en el procés de producció i distribució, no incorporar productes tòxics ni contaminants per la salut i el medi i el fet de tenir un cicle de vida llarg, són  d’altres criteris que permeten classificar un producte o servei com a consum responsable.

Allargar la vida dels productes és la millor opció per optimitzar el nostre consum, essent clau la pràctica de la reutilització, és a dir, la compra de productes que permeten que el seu ús sigui reiterat i continuat, bé per les seves característiques (materials durables, resistents, de fàcil manteniment, etc.) o perquè en cas de desperfectes o avaries es poden reparar fàcilment per tornar a ser operatius.

La pràctica del consum responsable no necessita grans accions, sinó petits gestos fonamentats en el coneixement i la reflexió d’allò que fem i de les seves conseqüències com a consumidors, comporta entre d’altres:

  • Ésser conscient de les conseqüències ecològiques, econòmiques i socials de les nostres compres.
  • Saber què hi ha darrere dels productes que consumim.
  • Reflexionar abans d’adquirir qualsevol cosa i fer un ús racional dels serveis que tenim a disposició.
  • Comprar només quan ho necessitem.
  • Reciclar tant com puguem.
  • Racionalitzar l’ús de l’aigua i l’electricitat domèstiques.
  • Consumir productes de l’agricultura biològica.
  • I regir-nos també per un criteri de proximitat.

En definitiva, aquest tipus de consum es basa en satisfer les nostres necessitats amb el menor impacte negatiu per al medi ambient, resultant precisament l’alternativa al model de consum tradicional.

 

 

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen − 4 =