El sistema arbitral de consum: què és i quins avantatges té?

Cada vegada són més els establiments comercials que opten per  adherir-se al Sistema Arbitral de Consum, fet que suposa una garantia de serietat i seguretat pel consumidor i usuari. Sabem que un comerç està adherit a aquest sistema quan té un distintiu com el de la imatge enganxat a l’entrada o a un lloc visible.

Cal assenyalar que l’arbitratge de consum és un procediment voluntari, de manera que la persona consumidora presenta una sol·licitud i l’empresa accepta aquesta via de manera expressa.

És gratuït, de manera que es tracta d’un procediment sense costos judicials. No obstant això, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que generi seran a càrrec de qui l’hagi contractat i si fa falta un peritatge, el cost anirà a càrrec de la part que l’hagi demanat.

És executiu i per tant la decisió que adopti l’Òrgan Arbitral, vincula ambdues parts en conflicte, i té els mateixos efectes que una sentència judicial; no és possible un recurs sobre el que ha decidit.

A més, si una de les parts no compleix el que estableix el laude o resolució final del conflicte, l’altra té la possibilitat de demanar al jutge de primera instància que l’obligui a fer-ho.
És un procediment àgil que té uns terminis curts per donar audiència a les parts i per dictar el laude.

Únicament poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes sorgits entre els consumidors i usuaris i les empreses o professionals derivats de la compra d’un producte o la contractació d’un servei.

El president de la Junta Arbitral de Consum pot no admetre aquelles sol·licituds d’arbitratge que resultin infundades o aquelles en què no s’apreciï afectació dels drets i legítims interessos econòmics dels consumidors o usuaris.

En l’acte de l’audiència, les parts han de venir proveïdes de totes aquelles proves que donin suport a les seves al·legacions.

Emesa la decisió a través del laude, qualsevol de les parts pot sol·licitar la correcció d’una errada, l’aclariment d’un punt o part concreta del laude. El termini per presentar-lo és de 10 dies des de la notificació del laude.

Pots consultar les empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum al web de l’Agència Catalana de Consum.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 × three =