El principi del final de les clàusules sol

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha concedit la retroactivitat total de la devolució de quantitats cobrades en excés.

La sentència definitiva del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el dia 21 de desembre de 2016 declara nul·la la decisió de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) que avalava una retroactivitat “limitada”, i declara abusives les clàusules sòl des de l’inici de la seva implementació. Ja declarat d’aquesta manera pel Tribunal Suprem (TS) al maig de 2013.

A Espanya, durant la bombolla immobiliària que va durar des de 1997 a 2007, la majoria d’hipoteques que es van subscriure tenien un interès variable (Definit per l’Euribor i un diferencial que posa el banc). El banc imposa llavors una clàusula contractual que limita la baixada real encara que aquesta es produeixi establint un mínim a pagar en les quotes de la hipoteca immobiliària. S’estima que la xifra d’afectats per aquesta clàusula abusiva a Espanya puja a 4 milions de persones.

El TJUE ha sentenciat que les entitats bancàries involucrades han de tornar els diners als ciutadans als quals hagin estat afectats per aquesta clàusula. Un valor estimat a tornar superior a 4.500 milions, segons la mateixa banca, o fins a 7.600 milions d’euros, segons el Banc d’Espanya. BBVA, Banc Popular, Caixabank, Bankia i Banc Sabadell són unes de les principals entitats amb major taxa a tornar. El valor d’aquesta devolució pot oscil·lar segons l’entitat, el contracte i l’antiguitat d’aquest. Com podem saber si la nostra hipoteca té aquesta clàusula i com reclamar a la nostra entitat bancària? En la majoria d’ocasions aquesta clàusula la podem trobar entre altres clàusules de la nostra escriptura hipotecària, normalment al costat d’una clàusula sostre. On ens indica que el banc ens imposa un tipus d’interès mínim i un màxim. El tipus mínim sol variar entre el 3% i el 5% i el màxim entre el 15% i el 19%.

A l’hora de reclamar, els advocats concreten que la sentència promoguda pel TJUE no implica el retorn immediat dels diners cobrats de més, tanmateix, primer un jutge ha de declarar nul·la la clàusula per reclamació de l’interessat i posteriorment es podrà reclamar la totalitat dels diners a l’entitat bancària.  Des de L’OCUC, així mateix les associacions de consumidors,defensem la necessitat d’arribar a un acord entre els afectats i els bancso mitjançant demandes col·lectives per reclamar una resolució permanent de la problemàtica.

S’ha de reclamar el que de cada un és i no pot quedar impune un abús tan descarat cap a la ciutadania. Per a qualsevol intermediació,L’OCUC ajudarà a tot aquell afectat que ho consideri i vetllarà per l’interès d’aquest. Podeu posar-vos en contacte amb els nostres especialistes al telèfon: 93.417.47.37 o al mail consultes@ocuc.cat.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 − twelve =