OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ

L’estiu és l’època de l’any durant la que més obres de reforma i rehabilitació es realitzen perquè les condicions climàtiques afavoreixen el treball, especialment quan l’actuació comprèn façanes.

En tot cas en el moment de plantejar-se dur a terme una reforma i sabent que sempre sorgeixen imprevistos no desitjats, passem a citar alguns aspectes que us permetran reduir-los:

  • L’ordenança municipal de tramitació de llicències de cada localitat estableix quines són les actuacions o intervencions en l’edifici que estan subjectes a llicència, pel que és necessari consultar quins permisos i llicències s’han de sol·licitar.
  • S’hauran de tenir en compte els nivells de soroll permesos que estaran regulats en les ordenances de protecció del medi ambient urbà del municipi on radiqui la finca a reformar.
  • Si l’obra afecta elements comuns de la comunitat de propietaris es necessita l’aprovació de la comunitat; en el cas que només afecti a una propietat és obligació del propietari informar al president de la comunitat de l’execució d’una obra.
  • Els pressupostos que us lliurin aniran referits als metres quadrats o lineals.
  • Deixeu que el professional prengui les mesures exactes, però contrasteu-les a fi de verificar que són correctes.
  • S’ha de comprovar que l’obra no afecta cap element estructural, així evitareu ocasionar danys quantiosos i difícils de reparar.
  • Trieu una empresa amb una assegurança de responsabilitat civil per la seva activitat, que pugui cobrir qualsevol accident.
  • Encara que l’obra sigui petita és recomanable tenir algun document signat que serveixi de prova davant futurs problemes o desperfectes.
  • Demaneu la factura i pagueu sempre l’IVA, és una obligació més de la vostra garantia per reclamar si hi hagués problemes.
  • Eviteu pagar per avançat, és preferible pagar per fases i completar el pagament quan l’obra estigui acabada del tot.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*