Les modificacions en els contractes d’arrendaments

businessmen hold house model in hand

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge ha presentat el segon informe anual de l’habitatge de Barcelona i de l’àrea metropolitana en què les dades mostren la dificultat de la població tenir accés un immoble tant de lloguer com de compra.

Des de L’OCUC us volem recordar en quin estat es troba aquest sector després de l’aprovació l’1 de març de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans). Una de les principals novetats és la relativa a la durada dels contractes atès que es podrà allargar fins a cinc anys en el cas de persones físiques i fins a set anys en el cas de persones jurídiques.

La nova regulació també estableix que a partir de la seva entrada en vigor, en cas que el propietari vulgui rescindir el contracte de lloguer haurà d’avisar a l’arrendatari amb un mínim de quatre mesos d’antelació i que així mateix, aquest darrer haurà de comunicar al propietari que vol abandonar l’habitatge dos mesos abans.

Si cap de les dues parts no diu res, es prorrogarà obligatòriament el contracte per terminis anuals fins a tres anys més.

La norma referida no té caràcter retroactiu, i per tant, només té efectes sobre els contractes signats a partir de la seva publicació en ell Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). No obstant, si ambdues parts ho accepten, els contractes vigents també s’hi podran adaptar.

Respecte a la possibilitat d’incrementar el preu del lloguer, es disposa que entre la signatura del contracte i la data de finalització, el propietari només podrà aplicar al preu del lloguer l’increment de l’IPC, de manera que no es puguin produir pujades abusives.

Pel que fa al número de mensualitats que se’ns poden demanar en concepte de fiança, el propietari només podrà exigir fins a dues mensualitats més com a fiança.

Per últim, en matèria de desnonaments, el decret allarga d’una banda, fins a tres mesos l’endarreriment dels desnonaments en cas de situació de vulnerabilitat de la persona demandada si el propietari de l’habitatge és una empresa. I d’altra banda, posa fi als desnonaments oberts, és a dir, aquells en què la policia es presenta per desallotjar els llogaters sense fixar dia i hora.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × two =