MODIFICACIÓ TARIFES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONS

MODIFICACIÓ TARIFES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONS

Aquest any 2018 començarà amb un augment de preus per part de les principals operadores de telecomunicacions. Si bé, els consumidors ja estan acostumats a rebre augments de preu en les seves tarifes, seran les anomenades “ofertes convergents”, és a dir, els paquets que inclouen mòbil, telèfon fix, internet i televisió les que es veuran més afectades.

L’increment de tarifes es justifica per una millora de les prestacions o la inclusió de serveis nous que el consumidor no ha sol·licitat, fet que ens situa davant d’una pràctica abusiva i allunyada de les necessitats reals dels usuaris.

No obstant, qualsevol modificació de tarifa contractada feta de manera unilateral per les operadores haurà de ser comunicada al client, amb una antel·lació mínima d’un mes, indicant els motius que justifiquen el canvi i informant sobre el dret a la baixa del servei sense penalització.

Per aplicar l’augment de la tarifa per prestació de nous serveis l’operadora ha de tenir el consentiment exprés del consumidor.

L’operadora de telecomunicacions, només pot modificar les condicions contractades per motius vàlids que constin en el contracte de manera clara i comprensible: per exemple, que s’indiqui explícitament un mètode de variació del preu (increment segons l’IPC o d’un % anual) o que resulti impossible seguir prestant el servei com fins al moment (tecnologia obsoleta). Hem de saber, doncs, si el que hem firmat permet aquest canvi de condicions tarifàries o no. En aquest sentit, l’operadora té l’obligació d’entregar el contracte al client, sigui per escrit o en un suport durador, segons es recull en els drets dels usuaris de telecomunicacions.

Si l’operadora de telecomunicacions, no dóna compliment a aquestes obligacions, hi ha la possibilitat d’oposar-nos a l’aplicació de la nova tarifa, mantenint el preu que tinguem actualment i en tot cas reclamar les quantitats abonades indegudament.

Per reclamar, recordeu que els principals operadors de telecomunicacions es troben adherits al sistema arbitral de consum, via gratuïta i extrajudicial.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 + 7 =