L’OCUC és una associació privada sense ànim de lucre, democràtica i independent, que des de 1978 assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i representar els drets del conjunt dels consumidors i els usuaris de Catalunya.

ÀMBIT D´ACCIÓ

L’àmbit territorial principal de L’OCUC és Catalunya, sense perjudici de la seva autonomia per realitzar actuacions externes si ho requereix el compliment de les seves finalitats.

Actualment comptem amb seus a les comarques del BARCELONÈS i el MARESME.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

1. INFORMAR i EDUCAR als consumidors i usuaris, i DIFONDRE i DEFENSAR els seus drets.

2. COL·LABORAR amb tots els sectors de l’Administració Pública en DEFENSA DELS DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS

3. REPRESENTAR ALS CONSUMIDORS I USUARIS davant les entitats públiques i/o privades.

4. COOPERAR amb els AGENTS ECONÒMICS en benefici dels consumidors i usuaris.

5. DENUNCIAR els FRAUS i/o ABUSOS que puguin perjudicar als consumidors i usuaris i exercir les corresponents accions legals.

6. PROPOSAR REFORMES necessàries de l’ordenament jurídic.

7. ASSESSORAR als seus associats i assistir-los en la reclamació o mediació en les seus conflictes particulars amb les empreses.

8. ASSUMIR FUNCIONS ARBITRALS i potenciar l’arbitratge de consum.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA: Anna Tardà Lleget

VICEPRESIDENT: Eusebi Vidiella

SECRETARI: Josep Panadès Imbernón

TRESORER: Jordi Tardà Lleget

VOCALS: Paqui Izquierdo Torres i Bea Martínez Navarro