Projecte de nova llei de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat dimarts 3 de gener l’avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires de Catalunya que actualitza la normativa catalana de comerç.

Jordi Baiget, Conseller d’Empresa i Coneixement, ha defensat l’aprovació de la nova llei perquè dóna més instruments als comerciants que podran adaptar-se millor a la “realitat del sector”. La mesura simplificarà i reduirà les càrregues administratives pels comerciants substituint moltes autoritzacions regulades actualment per notificació creant així una major flexibilitat.

Aquesta nova llei té com a pilars fonamentals l’eliminació dels períodes fixats de rebaixes, l’ampliació del nombre màxim d’hores setmanals d’obertura dels comerços i una regulació de la venda de productes a domicili.

En primer lloc, pel que fa l’eliminació dels períodes fixats de rebaixes, el Govern permet que cada centre pugui decidir quan realitzar els descomptes. Recomana però que les rebaixes es realitzin en dos períodes diferents, un a l’estiu i l’altre a l’hivern. A la pràctica, no hi hauria diferència amb la llei espanyola pel que fa al període de descomptes tot i el canvi de regulació ja que “La tradició de les rebaixes està prou arrelada perquè hi continuï havent una generalització, però si hi ha comerciants que per la seva estratègia volen fer altres rebaixes i promocions ho poden fer”, va assegurar el conseller Baiget.

L’altre punt rellevant de la normativa és l’ampliació de les hores d’obertura màxima dels establiments de 72 a 75 hores setmanals de dilluns a dissabte.  En matèria d’horaris comercials, mantenen els deu festius d’obertura com fins ara, vuit fixats per la Generalitat i dos pels ajuntaments. Per altra banda, la llei afectarà a espais com forns amb serveis de cafeteria i terrassa i parades de mercat municipal que tinguin un espai per a taules doncs només es permetrà, un cop aprovada, que l’àrea de degustació ocupi un 33% de la superfície del local, i en el cas que es requereixi més espai s’haurà de sol·licitar un altre tipus de llicència. D’aquesta manera es regula el que bars i restaurants consideren una competència deslleial.

El tercer punt clau fa referència a la regulació de la venda de productes a domicili on no es podran oferir ni vendre articles als domicilis privats mitjançant visites que no hagin estat prèviament sol·licitades i acceptades pels seus titulars o residents. Es penalitza així la venda agressiva per telèfon i a domicili amb absència de la publicitat en bústies sempre i quan el receptor no s’hi oposi. Les multes per incomplir aquesta llei poden anar des dels 20.000 euros per infraccions lleus, fins als gairebé 600.000 en casos molt greus.

El text també conté una definició més exhaustiva dels criteris pels quals una població pot ser declarada municipi turístic.

Un cop definit pel Govern, l’avantprojecte de llei passa a mans del Parlament per ser ratificada i analitzada a fons per tal que es pugui aplicar.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three × four =