Què considerem clàusula abusiva?

Darrerament ha sortit a les notícies el concepte clàusula abusiva referent a dos sentències del Tribunal Suprem amb la companyia aèria Iberia i sobre els interessos de demora dels bancs. Però, què vol dir exactament aquest terme?

Les clàusules abusives són condicions contractuals que no han estat negociades i que beneficien directament a l’empresa perjudicant els drets de les persones consumidores.

Aquest tipus de clàusules es poden classificar de la següent manera:

 1. Les que vinculen el contracte a la voluntat de l’empresari o empresària.
 2. Les que limiten els drets de les persones consumidores.
 3. Les que determinen la manca de reciprocitat en el contracte.
 4. Les que imposen a la persona consumidora garanties desproporcionades o li imposen indegudament la càrrega de la prova.
 5. Les que resulten desproporcionades en relació amb el perfeccionament i execució del contracte, o contravenen les regles sobre competència i dret aplicable.

Des de l’OCUC us volem donar un seguit de recomanacions en aquesta matèria que us ajudaran a reflexionar i a actuar amb prudència davant d’un document contractual:

 • Les clàusules dels contractes sempre s’han de redactar de manera que s’entenguin, de forma concreta, clara i senzilla; en tot cas, han de garantir la bona fe en la contractació i l’equilibri de les posicions jurídiques entre l’empresari i la persona consumidora.
 • Abans de contractar, les persones consumidores tenen dret a que se’ls lliuri un model de contracte amb les condicions generals.
 • Les clàusules abusives són nul·les de ple dret i es considera que no s’han de posar, però cal iniciar un procediment judicial que la declari inaplicable.
 • No signeu res si no esteu convençuts de tenir tota la informació necessària i haver resolt tots els dubtes.
 • En cas de disconformitat amb algun aspecte del contracte, podeu demanar el full oficial de reclamació a l’empresa.
 • L’Administració de consum té competències per poder tramitar expedients administratius sancionadors contra les empreses que hagin incorporat clàusules abusives en els contractes.
 • La nul·litat d’una clàusula o clàusules no implica necessàriament la nul·litat del contracte, el qual continua essent vàlid i eficaç.

Si voleu més informació podeu consultar els nostres temes de consum.

 

1 Comentari

 1. Pels que no es podem desplaçar a mataró per les conferències sobre la llum, no podrieu escriure un article igual de clar que aquest?
  Val la pena deixar les grans distribuïdores i canviar al distribuïdos petits i que prometen electricitat de fons sostenibles?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


12 + 6 =