Recomanacions per canviar d’operador de telefonia fixa o mòbil

“Molts dels usuaris de telefonia fixa i mòbil decideixen canviar d’operador amb l’objectiu d’estalviar uns diners en la seva factura, essent la política de preus, l’atenció telefònica al client, la qualitat de la comunicació o el termini per a la connexió inicial, alguns dels aspectes que poden fer-los decantar cap a un o altre operador de telefonia.”

En aquest article hi trobareu algunes recomanacions que s’han de tenir presents abans de contractar un servei de telefonia, durant el servei i en cas de baixa del mateix.

• Primerament abans de contractar un servei cal comparar les ofertes dels diferents operadors i escollir la que més s’ajusti al que necessiteu.

• La portabilitat és un dret; és a dir, teniu dret a canviar d’operador en qualsevol moment conservant el vostre número de telèfon i la vostra sol·licitud inclou la de baixa amb l’antic operador, en tant que la sol·licitud de portabilitat li arriba a l’operador anterior.

• La publicitat és vinculant, de manera que podeu exigir-ne el compliment i s’ha de conservar.

• És una garantia contractar un operador de telefonia adherit al sistema arbitral de consum.

• Heu de demanar el contracte de prestació de serveis per escrit i conservar-lo. El seu enviament és gratuït.

• Recordeu que el contracte només es podrà modificar pels motius recollits en el mateix i que en cas de modificació, l’operador us l’ha de comunicar informant del vostre dret a resoldre el contracte anticipadament sense penalització.

• Podeu sol·licitar la desconnexió de les trucades internacionals i dels serveis de tarificació addicional.

• Heu de revisar sempre la factura on s’hi han de detallar els diferents conceptes facturats.

• Els operadors han de disposar d’un departament o servei especialitzat d’atenció al client gratuït que pugui atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients.

• En cas de telefonia mòbil informeu-vos de les tarifes d’itinerància internacional si viatgeu a l’estranger.

• Teniu dret a donar-vos de baixa en qualsevol moment fent la comunicació al departament o servei especialitzat d’atenció al client. Mireu de tenir justificant de la gestió realitzada. El contracte ha de preveure el procediment mitjançant el que us podeu donar de baixa.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 − 3 =