SENTÈNCIA 1505/2018 DEL TRIBUNAL SUPREM

SENTÈNCIA 1505/2018 DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE A QUI CORRESPON EL PAGAMENT DE L’IMPOST D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (AJD) EN LES HIPOTEQUES: Què passa després de la sentència i la posterior nota informativa que deixa a l’aire els efectes de la mateixa?

El passat 18 d’octubre es va notificar la Sentència on la Sala Tercera del Tribunal Suprem va declarar que el responsable de satisfer l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD) de les hipoteques corresponia als bancs, traient així el pes als consumidors, a qui corresponia fins ara el pagament.

Aquesta era una bona notícia pels consumidors, ja que el tribunal tenia en compte que l’interessat per inscriure un préstec amb escriptura pública és el banc i que, per tant, ha de ser aquest qui pagui l’impost.

Tot i això, la sentència no aclaria què passava amb les hipoteques ja constituïdes. El que era clar és que el criteri s’aplicaria en les futures hipoteques i en els casos que s’hagués pagat l’impost en els últims 4 anys, tenint en compte el termini de prescripció del pagament dels impostos.

Sorprenentment, un dia després de sortir la sentència, el President de la Sala, ha fet una nota informativa en la qual determina que sigui el Ple de la Sala qui decideixi si accepta la sentència dictada i, per tant, si finalment, és el banc qui s’ha de fer càrrec de l’impost i, de ser, aclarir la seva retroactivitat. Així mateix, també senyala que deixa sense efectes tots els recursos pendents sobre la qüestió. La decisió ha estat justificada al·legant “el gir radical en el criteri jurisprudencial” i “l’enorme repercussió econòmica i social de la sentència”.

I ara què? De moment, s’ha d’esperar a la decisió del Ple que s’ha concretat pel dia 5 de novembre. Així mateix, d’acord amb la nota informativa del President del Tribunal Suprem del dia 22 d’octubre, la sentència és ferma i produeix efectes sobre les parts del litigi i l’anul·lació de l’article 68 2n paràgraf del Reglament de l’AJD que determinava com a subjecte passiu de l’impost al consumidor.

Sigues el primer a comentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*