SUMINISTRAMENTS BÀSICS: EL GAS

Abans de contractar aquest servei:

El primordial abans de contractar es comprar ofertes i estudiar bé si és el tipus de producte que s’adhereix a les nostres necessitats. Reviseu les condicions del contracte. Pot incloure serveis addicionals que no us interessen, permanències i penalitzacions si el cancel·leu. Si rebeu trucades o visites inesperades perquè canvieu de subministrador, no us precipiteu. Demaneu una còpia de l’oferta i estudieu-la amb calma.

Si contracteu per Internet, per telèfon o a domicili, guardeu una còpia de l’oferta i del contracte. Teniu 14 dies per anul·lar-lo. Compareu periòdicament les vostres tarifes amb d’altres disponibles en el mercat.

 

 

EL GAS NATURAL

 

El gas natural és una energia d’origen fòssil extreta del subsòl i considerada com la més amigable amb el medi ambient.  El gas natural és un energètic que s’extreu del subsòl. Se li afegeix una odoritzant anomenat mercaptà, que li permet ser detectat en qualsevol moment.

 

Pel que fa a la inspecció de les instal·lacions domèstiques de gas natural,

1.- És obligatori fer-la cada 5 anys. Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar-ne la propera. Si el resultat de la inspecció és favorable, us donaran un certificat d’inspecció, amb una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.

2.- No teniu obligació de tenir un contracte de manteniment. Si us n’ofereixen un, mireu abans les condicions.

3.- L’empresa distribuïdora està obligada a fer la inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats. Si ho preferiu, la podeu fer amb l’empresa instal·ladora de gas habilitada que trieu.

Si es detecten anomalies, us donaran un termini per corregir-les. L’empresa que us faci la reparació haurà d’enviar a la distribuïdora el nou certificat d’idoneïtat.

EL GAS BUTÀ

La principal aplicació del gas butà és la de combustible en llars per a la cuina i aigua calenta, ja que degut a les seves limitacions de transport i emmagatzematge no sol consumir-se en grans quantitats.

Als Països Catalans el gas butà es transporta en la típica bombona de butà, que és un envàs cilíndric, de parets d’acer, de color taronja i que conté 12,5 quilograms de butà. També existeixen noves bombones de butà més lleugeres, fabricades amb altres materials com l’alumini.

 

Pel que fa a la inspecció de les instal·lacions domèstiques,

1.- És obligatori fer-la cada 5 anys.

2.- Com a titulars heu de sol·licitar a una empresa instal·ladora la revisió reglamentària. Si no en coneixeu cap podeu demanar informació a un gremi d’instal·ladors.

3.- Desconfieu de les visites inesperades d’empreses que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió, si no heu sol·licitat el seu servei expressament.

4.- Les empreses que es dediquen a aquest tipus d’instal·lació i manteniment han d’estar inscrites en el RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya). Per a més informació podeu consultar http://infonorma.gencat.cat/.

5.- No teniu obligació de tenir un contracte de manteniment. Si us n’ofereixen un, mireu-ne abans les condicions.

6.- Els preus són lliures, compareu ofertes.

7.- Pacteu amb l’empresa el mitjà de pagament que us convingui.

8.- Si heu passat la revisió, l’empresa enganxarà un adhesiu que n’acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de revisió al propietari, guardeu-lo!

El tub flexible només s’ha de canviar quan caduca i el regulador quan s’ha fet malbé (ja que no té caducitat).

Les estufes de butà o les cuines mòbils connectades a una sola bombona no necessiten passar la revisió periòdica, però sou responsables del bon estat i del correcte funcionament de la instal·lació.

 

LES CALDERES

Pel que fa al manteniment de les calderes de calefacció

1.- Heu de fer la revisió cada 2 anys. Com a propietari o usuari de la caldera heu de demanar la revisió a una empresa mantenidora o instal·ladora. Si no en coneixeu cap podeu sol·licitar informació a un gremi d’instal·ladors.

2.- Desconfieu de les visites inesperades d’empreses que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió, si no heu sol·licitat el seu servei expressament.

3.- Els preus són lliures, demaneu un pressupost previ. No teniu obligació de tenir un contracte de manteniment. Si us n’ofereixen un, mireu abans les condicions.

4.- Si heu passat la revisió, l’empresa col·locarà una etiqueta autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l’emplenarà amb les dades corresponents. També lliurarà el Certificat de Manteniment.