Garantia de productes

La persona venedora està obligada a lliurar-te productes i/o serveis que siguin conformes amb el contracte de compravenda i a respondre davant teu de qualsevol falta de conformitat que es manifesti en un termini de tres anys des del lliurament. Pel que fa al subministrament de continguts o serveis digitals, el termini és de dos anys.

 

En el cas de compravenda de productes de segona mà, pots pactar amb el venedor un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament.

A no ser que es demostri el contrari, aquelles faltes de conformitat que es presentin durant els 2 primers anys en productes nous (o 1 any en el cas de productes de segona mà) després del lliurament del producte, es pressuposarà que ja existien abans del lliurament.

Has d’informar a la persona venedora de la falta de conformitat del producte amb el contracte en el termini de dos mesos des de que en vas tenir coneixement. En cas que això no sigui possible pots reclamar directament al productor.

Si el producte no és conforme amb el contracte, pots optar entre exigir la seva reparació o substitució, excepte en el cas que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada.

La reparació dels productes en garantia ha de ser completament gratuïta i s’ha de fer en un termini raonable i sense inconvenients per a tu, de manera que mentre duri la reparació, se suspèn el còmput del termini de garantia.

La reparació té una garantia de 6 mesos i en el cas que hagis optat per la substitució, no s’inicia un nou termini de garantia, sinó que es torna a activar el còmput del termini pendent de la garantia del producte original.

Quan ni la reparació ni la substitució siguin possibles es pot optar pel retorn del producte, el retorn de la quantia pagada o la rebaixa del preu quan la reparació sigui lleu.

Durant un termini mínim de 10 anys des que un bé deixi de fabricar-se, s’ha de garantir l’existència d’un servei tècnic adequat postvenda i de peces de recanvi, de les quals no se’n podrà incrementar el preu en les reparacions.

A banda de la garantia legal, els establiments et poden oferir una garantia comercial que n’ampliï la cobertura. La garantia comercial, a diferència de la garantia legal, podrà estar condicionada o limitada.

En cas de manca de conformitat d’un producte, contacta amb l’empresa per escrit de manera que en quedi constància o demana el full oficial de reclamació a l’empresa.