Subministraments Bàsics: Llum

Reviseu les condicions del contracte, poden incloure permanències i penalitzacions. Estudieu les característiques de la discriminació horària i comprovar si pot resultar rendible.

Contracteu la potència i tarifa que més s’ajusti a les vostres necessitats. La potència contractada només es podrà modificar una vegada a l’any i aquesta gestió té un cost. Informeu-vos si sou beneficiaris del bo social, que s’ofereix a la tarifa PVPC.

Tipus de contracte

  • PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), per a potències menors o iguals a 10kW
  • Preu fix anual. El preu aplicat serà el mateix durant tot un l’any.
  • Contracte bilateral. El consumidor podrà contractar amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure.

El contracte a PVPC o a preu fix anual no inclourà cap altre producte o servei.

El contracte bilateral inclou, en la majoria dels casos, clàusules especials o serveis addicionals.

Com a consumidor tens dret a ser degudament avisat de qualsevol intenció de modificar les condicions de subministrament amb una antelació mínima d’un mes i informat del teu dret a resoldre sense cap penalització el contracte.

Les empreses comercialitzadores no poden fer visites domiciliàries amb l’objectiu d’oferir els seus serveis o realitzar contractacions, excepte que ho hàgiu demanat expressament.

No us poden trucar per oferir-vos ofertes sense el vostre consentiment. En cas d’acceptar-les, recomanem no precipitar-se a contractar.

Si el contracte es formalitza per internet, per telèfon o a domicili, recordeu que disposeu de 14 dies per desistir.

L’empresa pot demanar un dipòsit de garantia a l’hora de contractar, que us retornarà quan es resolgui el contracte.