Abans de comprar l’habitatge

No ho facis amb presses.

Tingues clara la zona on vols viure i informa’t de si hi ha previstos projectes urbanístics a prop.

Si contractes una hipoteca, la quota d’aquesta no hauria de superar el 35% dels ingressos familiars.

Informa’t de l’estat de l’habitatge i de si té càrregues pendents, com despeses de comunitat pendents de pagar, obres pendents de realitzar, etc.

Si t’adreces a un agent immobiliari aquest ha d’estar inscrit al registre d’agents immobiliaris, s’ha de poder identificar i ha de tenir fulls de reclamació oficials. En cas contrari podria tractar-se d’una estafa o d’intrusisme laboral.

Abans d’avançar qualsevol quantitat, com una paga i senyal, demana la identificació de l’agent que intervé en la transacció, la identificació de l’habitatge, la referència de la inscripció registral, el preu de la transacció i els impostos corresponents. En cas que es tracti d’un pis de protecció oficial s’ha d’indicar el règim de protecció i el pla d’habitatge a que es troba acollit. Si encara està en construcció o només projectat s’hauran d’indicar els terminis d’obra i de lliurament.

Hauràs de rebre: El plànol de la situació de l’edifici, el plànol de l’habitatge amb superfície útil i construïda d’habitatge i annexos, cèdula d’habitabilitat, nota del registre de la propietat, documentació relativa a les garanties de l’habitatge, els estatuts de la comunitat de veïns, el certificat d’eficiència energètica, …

El contracte ha de contenir la identificació de les dues parts, la descripció de l’habitatge i annexos, superfície útil, zones comunitàries, estatuts de la comunitat, preu, modalitat de pagament i impostos, condicions de compravenda i penalitzacions en cas d’incompliment.

La persona compradora té el dret de triar el notari que ha de fer l’escriptura del procés.

Les despreses de la compravenda es reparteixen a parts iguals entre les dues parts.

Després de comprar l’habitatge

Si es tracta d’un habitatge d’obra nova el promotor haurà de respondre davant vicis o defectes d’acabament d’obra a partir d’un any de l’entregadel pis al promotor per part del constructor, davant els danys causats per vicis o defectes d’elements que incompleixin els requisits d’habitabilitat durant tres anys i els causats per vicis o defectes que afecten a la cimentació, bigues, … durant 10 anys.

En cas de disconformitat demana un full oficial de reclamacions a l’empresa o agent immobiliari responsable de la transacció o bé contacta-hi per un mitjà que deixi constància. Pots fer-ho a través d’una organització de consumidors, l’agència catalana del consum o l’OMIC del teu municipi. Si la compravenda es entre particulars la via per reclamar és directament la judicial.