Alerta sanitària de productes cosmètics: Ma brume fraicheur – Laboratoire Giphar

Oct 23, 2023Actualitat, Notícies

Des de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària s’ha creat una nova nota d’alerta sanitària. S’informa sobre els riscos que l’ús d’aquests productes cosmètics poden suposar per a les persones consumidores i unes recomanacions de les actuacions a realitzar per evitar-los i/o prevenir-los. És necessari posar en coneixement de la ciutadania els productes afectats per aquestes alertes sanitàries. 

En aquest marc, us fem arribar l’alerta sanitària sobre una colònia distribuïda a Espanya per PRIMAPRIX. El lot afectat per l’alerta sanitària és el número 119C23.

En el lot afectat s’hi ha detectat una contaminació microbiològica, pel bacteri Burkholderia cepacia, superior a 2500 ufc/g. Degut als elevats nivells de contaminació detectats, aquest producte cosmètic és susceptible de ser nociu per a la salut de grups de població vulnerables com, per exemple, persones immunocompromeses tot i que s’utilitzi segons el seu ús previst.

El producte no compleix l’article 3 (seguretat) del Reglament (CE) 1223/2009.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars el cessament de la comercialització i ús, i la retirada del mercat de les unitats del lot distribuïdes.

Es recomana a les persones consumidores no adquirir cap unitat del lot afectat d’aquest producte i, en el cas de disposar d’alguna unitat, deixar d’utilitzar-la de manera immediata.

Imatge del producte afectat per l’alerta sanitària: