Alerta sanitària sobre productes cosmètics: Col·lutori bucal Clorhexidina + Xilitol Imark

Apr 18, 2023Actualitat, Notícies

Des del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, que forma part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’ha creat una nova nota d’alerta sanitària. S’informa sobre els riscos que l’ús d’aquests productes cosmètics pot suposar per a les persones consumidores i unes recomanacions de les actuacions a fer per evitar-los i/o prevenir-los.

És necessari posar en coneixement de la ciutadania els productes afectats per aquestes alertes sanitàries. La difusió pública d’aquestes alertes sanitàries es fa des del Canal Medicaments i Farmàcia de la Generalitat de Catalunya.

En aquest marc, us fem arribar l’alerta sanitària sobre un col·lutori bucal de l’empresa Imark. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat del cessament de comercialització i utilització d’un lot del producte cosmètic “Colutorio Clorhexidina + Xilitol Imark – Formato monodosis” per possible contaminació amb el bacteri Burkholderia cepacia. El lot afectat és el número 0100320123. L’AEMPS ha informat que aquest lot ha estat distribuït principalment en l’àmbit hospitalari.

L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha sol·licitat a la persona responsable del producte el cessament de la comercialització i de l’ús de totes les unitats del lot afectat i la immobilització o posada en quarantena de totes les unitats del lot afectat.

Es recomana a les persones consumidores que no adquireixin cap unitat del lot afectat d’aquest producte. Si es disposa d’alguna unitat del lot afectat, deixar d’utilitzar-la de manera immediata. Si té coneixement d’algun efecte no desitjat relacionat amb el producte, notifiqueu-ho al Sistema Espanyol de Cosmetovigilància.

Sanidad retira un lote del 'Colutorio Clorhexidina + Xilitol Imark-Formato Monodosis' por posible contaminación

Imatge del producte afectat per l’alerta sanitària