Alerta sanitària sobre productes cosmètics: Parfums Codibel

Apr 20, 2023Actualitat, Notícies

Des del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris s’ha creat una nova nota d’alerta sanitària. S’informa sobre els riscos que l’ús d’aquests productes cosmètics pot suposar per a les persones consumidores i unes recomanacions de les actuacions a fer per evitar-los i/o prevenir-los. És necessari posar en coneixement de la ciutadania els productes afectats per aquestes alertes sanitàries.

En aquest marc, us fem arribar l’alerta sanitària sobre els productes cosmètics de la marca Parfums Codibel. Els productes cosmètics afectats per aquesta alerta sanitària són diverses aigües de colònia i perfums distribuïts per Parfums Codibel, SL.

Els productes afectats incompleixen el Reial Decret 85/2018 i el Reglament (CE) 1223/2009 per haver estat fabricats en unes instal·lacions que no compleixen els requisits establerts al Reial Decret 85/2018 per dur a terme la fabricació de productes cosmètics, per estar incorrectament etiquetats i/o per contenir substàncies incloses a l’annex II del Reglament (CE) 1223/2009 (prohibides en productes farmacèutics).

S’ha ordenat a l’empresa Parfums Codibel SL que cessi la comercialització i retiri del mercat totes les unitats dels productes cosmètics afectats.

Recomanem a les persones consumidores que no adquireixin cap unitat dels productes cosmètics afectats, i en cas de disposar d’alguna unitat, no utilitzar-la.

 

Productes cosmètics afectats per l’alerta sanitària