Alerta sanitària sobre productes cosmètics: tinta de tatuatge Viking By Dynamic

Jul 12, 2023Actualitat, Notícies

Des de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària s’ha creat una nova nota d’alerta sanitària. S’informa sobre els riscos que l’ús d’aquests productes cosmètics poden suposar per a les persones consumidores i unes recomanacions de les actuacions a realitzar per evitar-los i/o prevenir-los. És necessari posar en coneixement de la ciutadania els productes afectats per aquestes alertes sanitàries.

En aquest marc, us fem arribar l’alerta sanitària sobre la tinta de tatuatge Viking By Dynamic, color Dark Green, posada al mercat per l’empresa Maimi Paint, SL. El lot afectat és el número LOT-DG-002-D1.

El producte afectat conté plom en una concentració superior a la permesa, d’acord amb l’apèndix 13 del Reglament (UE) 2020/2081, en el qual s’indiquen els límits de concentració específics per a determinades substàncies que contenen les tintes per a tatuatge o maquillatge permanent, entre les quals s’inclou el plom.

Aquest producte no compleix el Reglament (UE) 2020/2081.

Així mateix, aquest producte no està autoritzat per a la seva comercialització a Espanya, tot i que, per mitjà d’algunes pàgines web es pot adquirir.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars el cessament de la comercialització del lot afectat, la retirada del mercat de les unitats distribuïdes i la recuperació del producte afectat dels usuaris.

Imatge del producte afectat: