Assegurances

Les asseguradores estan obligades a complir les ofertes que fan. Si una companyia et fa una oferta, aquesta serà vàlida durant 15 dies, o 20 si es tracta d’una assegurança obligatòria per al teu vehicle.

Exigeix tenir la pòlissa. Aquest document demostra l’existència de l’assegurança i és on figuren totes les condicions.

Llegeix la pòlissa i entén totes les condicions. Dedica el teu temps a llegir i estudiar amb calma i deteniment totes les condicions de l’assegurança. Les dades del prenedor, el concepte assegurat, el beneficiari, la quantitat assegurada, l’import de la prima, el venciment i durada del contracte i la forma de pagament i renovació.

L’asseguradora no pot pujar el preu de la prima. En cas de pròrroga, l’entitat asseguradora només podrà fer-ho si està recollit de forma explícita en la pòlissa o si té l’autorització del consumidor assegurat.

Tens 7 dies per comunicar un sinistre des que te n’has assabentat. La pòlissa pot determinar-ne un de més elevat.

Un mes d’antelació si vols donar-te de baixa del servei. Si vols finalitzar la relació amb la teva companyia actual has d’avisar-los abans d’un mes de la finalització del contracte. En cas que contractis una nova assegurança tingues present l’entrada en vigor de la nova assegurança i la data de finalització de l’antiga.

En cas de desavinença el primer que has de fer és reclamar a la pròpia assegurança, que ha de tenir un telèfon obligatòriament gratuït. En cas que no rebis resposta al cap d’un mes pots acudir a una organització de consumidors, a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor corresponent al teu municipi, a l’Agència Catalana de Consum o a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.