Comissió per números vermells de Kutxabank

Jul 25, 2022Actualitat, Notícies

El passat 29 de juny el Tribunal Suprem va dictar una interlocutòria que no admet el recurs plantejat per Kutxabank, per la qual cosa ja és ferma la sentència STS 566/2019, de 25 d’octubre que declara nul·la la comissió per reclamació de posicions deutores, és a dir, per números vermells.

L’entitat aplicava als seus clients una comissió de 30 € anomenada “reclamació de posicions deutores”, “reclamació de posicions deutores vençudes” i “reclamacions per descoberts”. Si el compte de l’usuari es quedava en números vermells (quan no es disposa de saldo suficient per pagar un rebut), automàticament es generava aquesta comissió, a més dels interessos de demora.

El 2016 es va presentar una demanda col·lectiva sol·licitant la nul·litat de la comissió, entenent que era abusiva perquè no es presta cap servei al client i no complia els criteris de transparència i bones pràctiques bancàries, seguint les directrius marcades per l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Aquesta comissió ja ha estat declarada nul·la pel Tribunal Suprem perquè no obeeix a cap servei efectivament prestat en benefici del client. Així, Laboral Kutxa haurà de deixar d’aplicar aquesta comissió i eliminar-la de tots els contractes. A més, haurà de procedir a tornar el que es va cobrar de forma indeguda a tots els seus clients. Les persones consumidores poden reclamar a la seva entitat financera la devolució d’aquesta comissió.

 

Per a més informació sobre aquest i altres temes de consum, contacta amb nosaltres a través de la nostra pàgina ocuc.cat, o a Twitter i Instagram.