COMUNICAT: La nova factura de la llum

May 28, 2021Actualitat

Actualment, L’OCUC no disposa de cap representant amb disponibilitat per poder assistir i donar informació als mitjans de comunicació. És per aquesta raó que escrivim aquest comunicat amb la informació més rellevant de la nova factura elèctrica que s’introdueix a partir de l’1 de juny per tal que es pugui difondre la informació als mitjans.

La nova factura elèctrica portarà canvis en els trams horaris i en la seva estructura de preus. Amb aquestes modificacions es pretén impulsar l’estalvi energètic, l’autoconsum i el desplegament del vehicle elèctric.

Amb aquesta nova factura, tots els consumidors de baixa tensió (menys de 15kW) amb PVPC, tindran una discriminació horària que es divideix en tres trams. Els usuaris amb un preu pactat per contracte amb la companyia, no es veuran afectats pels canvis.

  • Tram punta: el cost és el més alt i es comprèn entre les 10h i les 14h i de 18h a 22h de dilluns a divendres.
  • Tram platé un cost intermedi, i abasta de 8h a 10h, entre les 14h i les 18h i entre les 22h i 24h.
  • Tram vallés el període més econòmic i s’estableix a les 00h fins les 8h i totes les hores de caps de setmana i festius.

Els consumidors tindran via lliure per a contractar dues potències diferents.

  • La potencia punta serà aplicable de 8 h a 24 h de dilluns a divendres no festius i el seu preu serà més car.                                          
  • La potència vall serà aplicable des les 00h fins les 8 h, dissabtes, diumenges i festius nacionals i el seu preu serà més barat.

El consumidor podrà adaptar les potències contractades per període horari sense cost, dues vegades en els primers 12 mesos, sempre que no se superi la màxima que tenia contractada. Per assegurar-se no tenir problemes a l’hora de controlar la potència de cada tram, és important que un electricista autoritzat ens determini quina és la més adequada. 

Si el consumidor no fa petició d’una doble potència, de manera automàtica, se li atribueix la potència contractada actual. 

Consells per estalviar amb la nova factura elèctrica

 

  • Adapta el teu consum. Aprofita els trams vall i pla per a fer un ús intensiu de l’electricitat, ja que són períodes més barats.
  • Si és possible, pots programar els electrodomèstics que requereixen més consum per tal que es posin en funcionament en els trams d’hores vall o organitzar-te per utilitzar-los el cap de setmana. 
  • Amb l’ajuda d’un electricista, ajusta la potència contractada a les teves necessitats reals. Pots estar pagant de més per potència que no necessites.