COMUNICAT SOBRE EL CÀRTEL DE COTXES

Jul 1, 2024Blog

La nostra organització ha tingut coneixement que els consumidors han rebut en els seus domicilis diverses comunicacions relacionades amb el cas conegut com a “Càrtel de Cotxes“. Aquestes comunicacions, segons la informació disponible, tenen un origen i legitimitat desconeguts per als destinataris. Aquestes cartes contenen dades personals com a nom, cognoms, document d’identificació nacional, model de cotxe, matrícula i domicili, els quals han de ser protegits.

En primer lloc, l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) desitja aclarir que no té cap relació amb l’enviament massiu d’aquestes comunicacions. Per tant, no podem assumir cap responsabilitat ni oferir explicació de l’enviament d’aquestes cartes, el procés de recopilació de les dades ni el seu tractament legítim.

En segon lloc, conforme a les recomanacions de l’Agència Catalana de Consum, si els consumidors consideren que s’ha comès una possible infracció de la normativa de protecció de dades, han de dirigir-se al remitent de la carta sol·licitant l’origen de les dades i l’habilitació legal per al seu tractament. En cas de no rebre resposta en el termini d’un mes establert per la normativa, o si la resposta no és satisfactòria, poden dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i interposar la corresponent reclamació a través de la seu electrònica (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/).

En tot cas, es tracta d’un dret personalíssim, per la qual cosa únicament els destinataris d’aquestes comunicacions poden interposar aquesta acció davant l’organisme competent (AEPD).

Finalment, respecte al càrtel de cotxes, es va tractar d’un acord il·legal entre la majoria dels fabricants d’automòbils que operen a Espanya, els qui van decidir adoptar una estratègia comuna per a fixar el preu de venda dels automòbils venuts a Espanya entre febrer de 2006 i agost de 2013. Això va resultar en la manipulació del preu de venda al públic, generant un sobrecost per a tots els compradors de vehicles durant aquests anys, estimat entre un 10% i un 15% del valor de compra. 

Si es considera afectat i desitja procedir a la reclamació d’aquest fet, recomanem contactar amb un advocat de confiança o amb un bufet que promogui l’acció conjunta d’afectats. Tanmateix, existeixen diverses agrupacions d’afectats que promouen aquesta acció. Sent soci l’OCUC, el podem informar i assessorar de les diferents opcions existents. Ens trobem a CARRER CASP 130, 2n, DESPATX 3, 08013, BARCELONA