Concurs de creditors de Dentix

Apr 21, 2021Actualitat

El tres de desembre de 2020, es va declarar el concurs de creditors de varies companyies del Grup Dentix. Algunes de les clíniques han tancat i altres han deixat de prestar els serveis.

Des de mitjans de gener de 2021, Dentix ha començat el procés de reobertura de diverses de les seves clíniques, de manera que la sol·licitud de la continuïtat del tractament es pot exercir davant aquestes clíniques. En el cas de Catalunya, es preveu la reobertura d’un total d’11 clíniques a Barcelona, ​​Badalona, Castelldefels, Lleida, Manresa, Olot, Terrassa i Vilafranca de Penedès. En cas que la clínica on va començar el seu tractament no estigués oberta, es pot trucar al número que s’ha habilitat a aquest efecte: 900 83 50 10.

Si li van prestar només part del servei, es recomana que en el cas que se sol·liciti a un professional la valoració i un informe on s’indiqui quina part del tractament falta per realitzar en funció del pressupostat originalment per Dentix.

En el cas que vulgui resoldre el contracte perquè Dentix no pugui continuar amb la prestació de servei, té dret que li retornin les quantitats abonades pels serveis no prestats.

Si ha pagat per avançat el tractament, va sol·licitar un crèdit personal, un pagament finançat o ajornat amb la mateixa empresa, hauria d’haver declarat el seu deute a l’administrador concursal, abans del quatre de gener de 2021 inclòs. Un cop comunicat el crèdit a l’administració concursal, ha d’estar pendent dels propers passos a través de les comunicacions que rebin al respecte així com de la informació que es publiqui a la pàgina web creada a l’efecte: http://dentixenconcurso.com.

Si té subscrit un contracte de crèdit vinculat amb una entitat financera exclusivament per al finançament del tractament, és a dir, que serveix exclusivament per finançar el servei que li prestava Dentix, pot posar-se en contacte amb l’entitat financera per a sol·licitar la devolució de l’import abonat per serveis no prestats, el compliment del contracte o la paralització del cobrament de quotes. Per això cal que:

  • S’hagi deixat de prestar el servei per part de Dentix, o s’estigui fent de manera defectuosa.
  • S’hagi reclamat prèviament a Dentix.

En aquest escenari, l’usuari pot reclamar davant del Servei d’Atenció al Client de l’entitat amb la qual hagi subscrit el préstec vinculat, comunicant-li la falta de prestació de servei per part de Dentix i sol·licitant el compliment del contracte i, si no és així, la paralització de l’abonament de noves quotes. També la devolució dels imports ja abonats pels serveis no prestats. Si passat un mes l’entitat financera no atén a la seva reclamació o la resposta no el satisfà, pot presentar una reclamació davant el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya. Atès que l’empresa es troba en concurs de creditors no es realitzaran arbitratges de consum.

Si per a finançar el tractament tenia contractat un préstec personal, no vinculat a la prestació de servei, a més d’haver comunicat a l’administració concursal del deute, pot intentar negociar amb la financera les quotes pendents.

Els usuaris tenen, en qualsevol cas, dret a accedir a tota la documentació de la història clínica, així com a obtenir una còpia de la informació que figuri en ella. En cas que la clínica on s’estiguessin prestant els serveis hagués tancat, l’usuari pot dirigir la sol·licitud per accedir a la seva història clínica a:

Dentoestétic Centro de Salud y Estética Dental, SL (Dentix).

Avenida Ribera del Loira, 56-58, 2ª planta

28042 Madrid

info@dentix.es

Si es neguessin a facilitar-la, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i interposar una denúncia.

 

El dia catorze d’abril de 2021 Vitaldent ha adquirit a Catalunya onze cliniques. Les clíniques obertes seran les encarregades de donar assistència als pacients. També Vitaldent assumirà els tractaments finançats per les cinc principals entitats de finançament al consum de Dentix:

  • Peppers Finance Corporation, S.L.U.
  • Sabadell Consumer Finance, S.A.U.
  • Banco Cetelem, S.A.U.
  • Abanca Servicios Financieros E.F.C.S.A.
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Els pacients que estiguin dins de l’acord (finançats per les 5 entitats esmentades) rebran una trucada telefònica per tal de programar una cita i/o aclarir la seva situació.