Els 190.000 afectats pel Fórum Filatélico ja poden compensar les pèrdues en la Renta del 2022

May 18, 2023Actualitat, Notícies

Els 190.000 afectats per l’estafa de Fórum Filatélico podran compensar les pèrdues per la inversió realitzada en la declaració de la Renta del 2022 i fins la del 2026. Fins ara, els afectats no han pogut desgravar-se les pèrdues a l’IRPF perquè havien d’esperar a que finalitzés el concurs de creditors. Però, el Jutjat Mercantil número 7 de Madrid va emetre sentència el passat 31 de juliol de 2022, després de 16 anys de procés, donant per finalitzat el concurs.

Per tant, aquests inversors ja poden començar a desgravar-se les pèrdues en la declaració del 2022, que va començar el passat 11 d’abril i finalitza el 30 de juny. Això es deu a que l’Administració Tributària estableix que, en cas de concurs de creditors, l’import del dipòsit no recuperat únicament constituirà una pèrdua patrimonial en l’exercici en què es justifiqui la impossibilitat de cobrar i aquesta justificació exigeix que s’han esgotat totes les vies legals.

Aquestes pèrdues podran computar per primer cop a la declaració de l’IRPF i compensar-les fiscalment amb altres guanys i així reduir la factura fiscal.

Això si, han de seguir-se unes normes:

  • Primer es compensen amb guanys no derivats de transmissions. Si s’ha cobrat, per exemple, una indemnització, una subvenció o un premi
  • Si encara en resulta un saldo negatiu, el contribuent podrà compensar fins el 25% del saldo positiu format per les rendes del treball, del capital immobiliari i de les activitats econòmiques (com el salari, la pensió o els lloguers)

El que excedeixi es podrà compensar en els quatre anys següents, amb el mateix límit.

Aquestes pèrdues s’han d’incloure en la base general de la base imposable, concretament a la casella 0305, a la pàgina 13 (I), a l’apartat “Altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials”.

Observacions:

És de suposar que omplint únicament la casella 0305, el programa empleni la resta de caselles, numerades a continuació. En tot cas és important comprovar que la casella 1257 sigui correcta.

  • Pàgina 13 – apartat F1: casella 0307
  • Pàgina 17 – apartat G: casella 0419 i casella 0421
  • Pàgina 18 – apartat H: casella 0432, casella 0433 i casella 0435
  • Annex C.2: casella 1257

És possible que al programa Renta Web, al omplir la casella 0305 s’obri una finestra sol·licitant informació sobre les pèrdues patrimonials. Si així fos, emplenar el que es demani. (Exemple: Forum Filatélico – credit ordinari impagat).