Factures de la llum acumulatives

Dec 15, 2021Actualitat, Notícies

Des d’aquest passat juny s’han estat produint retards en els cobraments de les factures elèctriques de molts consumidors, i ara se’n reclamen les quantitats acumulades generant deutes importants.

A causa de la nova estructura de peatges i altres mesures que han entrat en vigor a principis d’estiu, el sector elèctric s’ha vist afectat greument. Els sistemes informàtics de les distribuïdores han saltat pels aires, cosa que ha derivat en problemes de lectura dels comptadors d’electricitat. Per aquest motiu, les comercialitzadores s’han vist forçades a calcular les factures basant-se en lectures estimades, o bé directament han optat per no passar els rebuts i no cobrar res als consumidors des del juny.

Ara per ara, en alguns casos les empreses elèctriques estan reclamant el cobrament de les quantitats endarrerides. És complicat saber si en aquests rebuts pendents s’hi estan aplicant posteriorment els consums i les tarifes correctes, però les elèctriques asseguren que ja s’estan enviant les lectures reals que correspondrien als mesos en què no s’havien remès les factures.

Els usuaris estan denunciant l’enviament de tots els rebuts acumulats, ja que se’ls obliga a pagar de cop totes les factures no abonades des de juny. Les companyies elèctriques no estan informant del dret que el cobrament sigui prorratejat per tants mesos com s’hagi acumulat el retard. Segons esmenta l’article 96 del Reial decret de 1955/2000, d’1 de desembre, on es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. La normativa especifica que si s’ha produït un funcionament incorrecte dels comptadors o un error de caire administratiu que hagi provocat retards en la facturació o el cobrament de quantitats inferiors a les que corresponguin, els consumidors tenen dret a efectuar els pagaments “en tantes factures mensuals com mesos transcorreguts en l’error”

És a dir, que els consumidors poden desemborsar els rebuts de la llum endarrerits en tants mesos com les empreses s’hagin demorat. Per altra banda, les factures que superin els càlculs estimats s’hauran de retornar íntegrament “en la primera facturació següent, sense que es pugui produir fraccionament dels imports a retornar”.

 

Per a més informació sobre aquest i altres temes de consum, contacta amb nosaltres a través de la nostra pàgina ocuc.cat o a Twitter i Instagram.