IX Jornada MPAC, presentació de resultats de l’enquesta d’hàbits de compra i consum 2023

Oct 27, 2023Blog

El passat 26 d’octubre, vam estar a Madrid per escoltar la presentació dels resultats de l’enquesta d’hàbits de compra i consum del 2023 realitzada per la Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores (MPAC), en la qual s’analitza anualment el comportament dels consumidors.

L’estudi s’ha realitzat durant el primer semestre de 2023 i hi han participat 3500 famílies. Segons les dades de l’enquesta de 2023, la societat espanyola ha canviat durant l’any les seves costums de compra com a conseqüència del context econòmic.

El 83% dels enquestats assegura haver modificat els seus hàbits de compra per adaptar-se al context d’inflació. D’aquests, un 42% ho fa buscant més ofertes i un 8% ha canviat el tipus de productes que consumeix. La proximitat és el factor més decisiu de compra, encara que el preu és cada cop més determinant.

Els enquestats asseguren que el factor que tenen més en compte a l’hora de comprar és el factor preu enfront del factor qualitat, al contrari de les dades de l’any 2022. D’aquesta manera, tot i que la proximitat segueix sent el factor principal a l’hora d’escollir un establiment de compra, el preu ha adelantat la qualitat.

Alhora, volem destacar que segons l’enquesta, la meitat dels participants s’han sentit influenciats directament a l’hora de comprar un producte o deixar de fer-ho degut a informació rebuda per internet o XXSS. Això mostra la influència que tenen els nous mitjans de comunicació, ja que només un 20% declara no veure’s influenciat.

Durant la jornada es van presentar els resultats de l’enquesta i posteriorment es va realitzar una Taula Rodona per parlar temes d’alimentació, reptes i el futur. La jornada va finalitzar amb una presentació del Decàleg de Recomanacions.

 

Dossier Enquesta Hàbits de Compra i Consum 2023