La nova factura de la llum

May 17, 2021Actualitat, Notícies

A partir del dia 1 de juny entrarà en vigor una nova factura elèctrica, que consistirà en importants canvis en els trams horaris i en la seva estructura de preus. Aquest canvi pretén impulsar l’estalvi energètic, l’autoconsum i el desplegament del vehicle elèctric.

Amb aquesta nova factura, tots els consumidors de baixa tensió (menys de 15kW) amb PVPC, tindran una discriminació horària que es divideix en tres trams, amb un preu diferent cadascun d’ells. Hi haurà una sola tarifa per a consumidors domèstics (potència contractada menor o igual a 15 kW) denominada 2.0 TD.

Aquests canvis no perjudicaran usuaris que tinguin contractat un subministrament en el mercat lliure, per la qual cosa continuaran pagant el preu pactat per contracte amb la seva companyia.

Els nous horaris de consum d’energia són els següents.

 

  • Tram punta: el cost és el més alt i es comprèn entre les 10h i les 14h i de 18h a 22h de dilluns a divendres.
  • Tram platé un cost intermedi, i abasta de 8h a 10h, entre les 14h i les 18h i entre les 22h i 24h.
  • Tram vallés el període més econòmic i s’estableix a les 00h fins les 8h i totes les hores de caps de setmana i festius.

Els consumidors tindran via lliure per a contractar dues potències diferents, és a dir, una per a períodes de ‘punta’ i ‘pla’ i una altra per a ‘vall’.

En el cas de la doble potència contractada, s’aplicaran 2 períodes de temps:

 

  • La potència punta serà aplicable de 8 h a 24 h de dilluns a divendres no festius i el seu preu serà més car.                                          
  • La potència vall serà aplicable des les 00h fins les 8 h, dissabtes, diumenges i festius nacionals i el seu preu serà més barat.

El consumidor podrà adaptar les potències contractades per període horari sense cost, dues vegades en els primers 12 mesos, sempre que no se superi la màxima que tenia contractada.

Si el consumidor no fa petició d’una doble potència, de manera automàtica, se li atribueix la potència contractada actual.

El govern té com a objectiu equilibrar el consum energètic, és a dir, distribuir el consum en diferents hores del dia, perquè aquests no es concentrin en un mateix tram horari. Per això, amb aquesta nova reforma, el més adequat és optar per deixar els consums més elevats en el tram vall i d’aquesta manera poder millorar l’eficiència energètica.

Consells per estalviar amb la nova factura elèctrica

  • Adapta el teu consum. Aprofita els trams vall i pla per a fer un ús intensiu de l’electricitat, ja que són períodes més barats.
  • Si és possible, pots programar els electrodomèstics que requereixen més consum per tal que es posin en funcionament en els trams d’hores vall o organitzar-te per utilitzar-los el cap de setmana. 
  • Amb l’ajuda d’un electricista, ajusta la potència contractada a les teves necessitats reals. Pots estar pagant de més per potència que no necessites.

 

Per a més informació sobre aquest i altres temes de consum, contacta amb nosaltres a través de la nostra pàgina ocuc.cat o a Twitter i Instagram.