Maig, mes del Comerç Just. Per reivindicar que les nostres decisions de consum tenen repercussions socials i ambientals, locals i globals

May 25, 2023Actualitat, Blog, Notícies

El passat 13 de maig va ser el Dia Mundial del Comerç Just, t’expliquem què és i per què és important. 

El Comerç Just és un moviment internacional que lluita per una major justícia global en els àmbits econòmic, social, humà i mediambiental. Posem èmfasi en les eleccions que fem com a persones consumidores, perquè el nostre consum té un impacte social i polític decisiu i té, a més, unes repercussions locals, però també globals. No som conscients del poder que tenen les nostres eleccions, de com aquestes petites decisions de compra poden contribuir a un desenvolupament més sostenible i a un consum responsable.

Es tracta d’un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors/es i treballadors/es desfavorits.

Totes les organitzacions que pertanyen a aquest moviment han de complir els deu principis del Comerç Just, que podem resumir en tres blocs:

  • Respecte als drets humans, laborals i socials: salaris dignes, condicions laborals adequades i segures, lluita contra l’explotació infantil i igualtat de gènere
  • Pràctiques justes: relacions comercials estables, llibertat sindical i democràcia en la presa de decisions
  • Protecció del medi ambient, a través de tècniques de producció ecològiques i respectuoses amb l’entorn

 

Què podem fer com usuaris en el nostre dia a dia per promoure aquesta manera ètica, més crítica i més justa d’accedir al comerç just?

Evidentment, fent un canvi de consum cap al comerç just. Es pot començar amb productes com ara el cafè, el cacau o el sucre de canya, i inclús si hem de comprar roba, assegurar-nos que tingui algun certificat de comerç just.

També, els consumidors tenim un poder enorme quant als missatges que fem arribar als establiments. Posem un exemple, si anem a qualsevol establiment i trobem que no tenen productes de comerç just, es pot demanar que en tinguin, assegurant que els consumidors tenim interès en trobar aquest tipus de productes. Fer aquestes accions té molt de poder, inclús de cara a les administracions.

 

L’Organització Mundial de Comerç Just estableix que les certificacions avalades de Comerç Just són aquestes:

Així que els productes que incloguin en el seu envàs o etiqueta algun d’aquests segells són de Comerç Just.