Nova llei d’habitatge 2023

May 2, 2023Actualitat, Notícies

S’ha anunciat l’acord per la futura Llei d’Habitatge aprovada al Congrés el passat 27 d’abril, perquè entri en vigor abans de finals de 2023. Aquests són els punts principals que es trobaran els llogaters i els propietaris quan la nova llei entri en vigor.

Amb aquesta llei l’IPC deixa de ser l’índex de referència per apujar els lloguers anualment. Durant l’any 2023, s’aplicarà el límit d’augment del 2% en vigor des de març. Durant el 2024, el límit de pujada del lloguer serà del 3%. En endavant es crearà un nou índex que serà “més estable i inferior a l’evolució de l’IPC”.

Una de les claus del nou text seran els criteris per decretar o no una zona com tensionada. Parlarem de zona tensionada quan la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o lloguer més despeses superi el 30% de la renta mitjana dels habitatges, o bé quan el preu de compra o lloguer hagi augmentat un mínim de tres punts per sobre l’IPC en els darrers 5 anys.

Es podran aplicar limitacions al preu dels lloguers en tots els habitatges que es trobin en “zones de mercat tensionat”. En aquestes àrees, els petits propietaris no podran pujar el lloguer respecte al contracte anterior quan renovin, i els grans tenidors fins i tot hauran d’abaixar aquests preus en cas que siguin superiors als que fixi l’índex de referència que s’estableixi zona per zona, índex ja existent a Catalunya.

A més, com a norma general, quan la llei entri en vigor, els nous arrendataris de zones tensades podran demanar que els contractes es prorroguin en les mateixes condicions durant tres anys.

La llei també deixa clar que a partir de la seva entrada en vigor, seran els propietaris els que hauran de pagar els honoraris de la immobiliària quan es lloga un pis, i mai hauran de córrer a càrrec de l’inquilí. A més, si no està pactat prèviament, es prohibeix augmentar les rendes de lloguer per mitjà de noves despeses, com per exemples despeses de comunitat o taxes d’escombraries.

La norma ja ha estat aprovada al Congrés, per tant quedaria únicament pendent que fos ratificada al Senat i es publiqués en el BOE (Boletín Oficial del Estado) per la seva entrada en vigor.