Oferta laboral per a tècnic/a jurídic/a de L’OCUC

Mar 25, 2021Blog

TÈCNIC JURÍDIC DE L’OCUC

Delegació de Barcelona

 

Funcions, objectius i  missió del lloc de feina:

 • Assumpció de la missió de l’entitat
 • Membre del gabinet tècnic de l’organització
 • Representació de l’entitat
 • Assessorament jurídic en temàtica de consum als socis de l’entitat
 • Tramitació de reclamacions en temes de consum
 • Suport en temes jurídics a campanyes de l’entitat

 

Titulació específica:

 • Llicenciat o graduat en Dret, coneixedor del món social, del consum responsable i ambientalment respectuós.

 

Experiència necessària/convenient:

 • A partir de 2 anys d’experiència prèvia com a professional o voluntari

 

Formació complementària:

 • Informàtica avançada, processadors de textos, base de dades, fulls de càlcul, etc
 • Imprescindible domini del català (nivell C2) i castellà (nivell C2). Excel·lent capacitat d’expressió oral i escrita.
 • Es valoraran coneixements d’anglès (nivell B2)
 • Es valorarà experiència en el tercer sector, especialment en organitzacions de consumidors

 

Habilitats i competències:

 • Autonomia, responsabilitat, iniciativa i elevada capacitat d’organització personal.
 • Lideratge i bona comunicació
 • Polivalència
 • Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per treballar en equip i amb voluntariat

 

Tipologia de contracte i remuneració:

 • Contracte a temps parcial període de prova
 • 16 hores/ setmana amb flexibilitat horària
 • Retribució anual bruta de 6.734€ en 14 pagues

 

Enviar cv’s a administracio@ocuc.cat fins el 23/04/2021