Primer, reclama al teu banc

Apr 2, 2024Actualitat, Blog

El Banc d’Espanya, davant l’allau de reclamacions que rep, fa saber una sèrie de consells i obligacions que tenen els consumidors abans de reclamar directament al banc central espanyol.

Abans de presentar una reclamació directa al Banc d’Espanya, és imprescindible fer-la prèviament al seu banc. A més a més, la resposta a aquesta reclamació feta al teu banc, ha de ser insatisfactòria o fora del termini establert. Però això, com s’acredita?

Una reclamació al teu banc, pot ser qualsevol escrit presentat a la teva entitat bancària o financera, mitjançant qualsevol canal, sempre que es pugui acreditar que s’hagi rebut; per això sempre recomanem que es faci per escrit i en quedi constància. Tot i això, s’admeten els següents documents:

  • Còpia de la reclamació amb el segell del banc i data
  • Carta d’acusament de rebuda
  • Resposta de l’entitat denegant total o parcialment la reclamació
  • Justificant de l’enviament de la reclamació i de l’acusament de rebuda de l’enviament.