Crisi del coronavirus: Com ha afectat i afecta als consumidors

Crisi del coronavirus: Com ha afectat i afecta als consumidors

L’OCUC ha estat al costat d’aquells consumidors que s’han vist afectats a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i les mesures preses pel Govern per a frenar la pandèmia.

A causa de l’excepcionalitat del moment, es va aprovar nova normativa i es va recordar la ja existent per a defensar els drets dels consumidors i usuaris. L’article 36 del Reial Decret 11/2020 estableix:

Els contractes de compra de productes o de prestació d’un servei que es van veure impossible de realitzar, els consumidors tenen el dret de deixar-lo sense efecte i recuperar els diners pagats.

 • Per exemple,
  Es pot demanar a la companyia aèria el retorn del que va pagar per un bitllet si el vol va ser cancel·lat per la pandèmia.
  Pot reclamar a l’agència de viatges el retorn dels diners del paquet contractat.
  Les quotes dels extraescolars.

Viatges i transport

Transport aeri: Cal diferenciar si el vol va ser cancel·lat durant l’estat d’alarma o posterior a aquest.

 • Durant l’estat d’alarma: hi ha dret al retorn de l’import del bitllet. L’usuari pot decidir si vol acceptar un val de la companyia o el reemborsament.
 • Després de l’estat d’alarma: hi ha dret a una compensació econòmica o a un transport alternatiu. Si no es respecten aquests drets, cal reclamar.

S’ha de reclamar a la companyia pels canals que ella estableixi. Després de 30 dies, si no hem obtingut resposta o aquesta no ens satisfà, cal enviar una reclamació a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria que en 90 dies haurà de resoldre el conflicte.

Viatges combinats:

 • Quan el viatge hagi estat cancel·lat degut a la situació sanitària l’usuari s’ha d’adreçar a l’agència de viatges per arribar a un possible acord. Es pot retornar allò pagat descomptant despeses que l’agència hagi tingut o fer un canvi de dates.
 • Quan aquest hagi estat cancel·lat es pot optar per un bo o el reemborsament del pagat, dins de les possibilitats de la pròpia empresa. Aquest bo pot tenir validesa de fins a un any. És potestat de la persona consumidora decidir si s’accepta o vol el retorn de l’import.

Habitatge

Hipoteques

 • Es va aprovar una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per a particulars, locals i oficines d’autònoms.
 • Cal contactar amb el banc per tal que informi el consumidor dels tràmits que cal fer.

Serveis per quotes

El consumidor que no se li ha prestat el servei que paga a quotes, per exemple, un gimnàs, pot optar per:

 • Demanar la prestació d’un servei addicional, canvi de dates, horaris o adquirir un descompte.
 • En cas que sigui impossible, la persona usuària té dret a reclamar la part proporcional de les quotes les quals no s’ha prestat el servei.

Si no es respecta aquest dret, cal dirigir-se a l’establiment i emplenar un full oficial de reclamació.

Reclamacions de consum

Cal dirigir-se a l’empresa per via els canals que aquesta estableix.

En la majoria de serveis i béns, la companyia té 60 dies per arribar amb un acord amb el consumidor. En cas que aquest acord no sigui satisfactori, es farà en 14 dies el retorn de diners i se li poden descomptar al consumidor les despeses de gestió.

Si el servei contractat eren anteriors al 4 de juny, el termini es redueix a 30 dies per resoldre la petició.

Si no rebeu resposta o aquesta no és adequada podeu fer-nos arribar una consulta. El nostre gabinet tècnic us acompanyarà en tot el procés de reclamació.

D’acord amb el producte o servei poden haver modificacions de terminis. Recomanem que es posin en contacte amb el gabinet tècnic per valorar cada cas individualment.

Des de L’OCUC volem mantenir informats tots els consumidors i usuaris sobre els seus drets. Mantindrem aquesta pàgina actualitzada dia a dia.

Tens una consulta?

Descarrega’t la guia