Què és l’economia circular i com afecta als consumidors?

Jul 10, 2023Actualitat, Blog

L’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents tots els cops que sigui possible per crear un valor afegit. D’aquesta manera, el cicle de vida dels productes s’estén.

A la pràctica, implica reduir els residus al mínim. Quan un producte arriba al final de la seva vida, els seus materials es mantenen dins de l’economia sempre que sigui possible gràcies al reciclatge. Aquests poden ser productivament utilitzats un cop i un altre, creant així un valor addicional.

Contrarresta amb el model econòmic lineal tradicional, basat principalment en el concepte de “utilitzar i llençar”, que requereix grans quantitats de materials i energia barats i de fàcil accés.

Beneficis de l’economia circular:

  • Protecció del medi ambient. Redueix les emissions, minimitza el consum de recursos naturals i disminueix la gestió de recursos
  • Benefici a l’economia local. Pot beneficiar l’economia local fomentant models de producció basats en la reutilització de residus propers com a matèries primes
  • Fomenta l’ocupació. Estimula el desenvolupament d’un nou model industrial més innovador i competitiu, així com un major creixement econòmic i més ocupació
  • Afavoreix la independència de recursos. Redueix la dependència de les matèries primeres, tenint en compte el moment actual d’escassetat de recursos.

Un dels motius per avançar cap a una economia circular és l’augment de la demanda de les matèries primeres i l’escassetat de recursos.

En aquest àmbit, des de la Unió Europea s’ha presentat un pla d’acció per l’Economia Circular que té com objectiu productes més sostenibles, la reducció de residus i l’empoderament dels ciutadans, com el “dret a reparar”.