Què passa quan una empresa entra en concurs de creditors i es té un servei contractat amb aquesta?

Jun 26, 2023Actualitat, Blog

Què passa si la companyia amb la que s’ha contractat un bé o la prestació d’un servei entra en fallida? Es poden recuperar els diners adelantats? Les respostes no sempre són satisfactòries pels consumidors, ja que aquests són els últims a la llista de cobrar.

Quan una empresa es troba incapaç de pagar els seus deutes pot declarar-se en concurs de creditors voluntari, o també poden ser els creditors els que demanen a l’Administració que la declari en concurs. Aquest és un procés judicial mitjançant el qual les persones o entitats a les que l’empresa arruinada deu diners, poden cobrar gràcies a la intervenció o a la liquidació de l’empresa.

En el cas dels consumidors, quan s’ha adelantat una quantitat de diners a l’empresa per un servei i aquesta fa fallida abans de prestar el servei, per poder recuperar els diners adelantats hauria d’acudir al concurs com un creditor ordinari i esperar que cobressin primer els creditors preferents. Per recuperar els diners, els consumidors són els últims a la llista, primer van el banc que finança el negoci, els treballadors, Hisenda… El client és l’últim en cobrar, suposant que per aquell moment encara quedessin diners.

Què passa si en lloc d’haver adelantat els diners, el servei estava finançat amb un préstec? En aquest cas depèn de si el préstec està gestionat per compte propi o si es tracta d’un contracte de finançament vinculat, pràctica molt habitual per pagar tractaments d’estètica, dentals, viatges o cursos d’idiomes.

Si el préstec l’ha obtingut el consumidor pel seu compte, no li quedarà més remei que pagar totes les quotes restants encara que el servei no s’hagi prestat, ja que és el banc o la financera la que li ha prestat els diners.

En canvi, si el proveïdor del servei facilita l’accés al finançament, s’entén que ambdós contractes (el d’adquisició i el de finançament) formen una única unitat comercial i són la mateixa operació. Per tant, el consumidor pot reclamar el compliment del contracte davant de qui va atorgar el crèdit si falla el proveïdor del servei.

Es recomana als consumidors formular una reclamació contra l’empresa exigint el compliment de les seves obligacions, per intentar recuperar els diners dels serveis que l’empresa no ha prestat.