Què tenir en compte abans de realitzar una reforma al teu habitatge

Sep 13, 2023Actualitat, Blog

Busca professionals amb referències

Encara que la reforma sigui petita, busca professionals acreditats, i si pot ser, amb referències de persones de confiança que hagin treballat amb ells. Assegura’t que es tracti d’una empresa solvent i amb experiència. L’empresa ha de garantir que treballa amb professionals acreditats per l’exercici del seu ofici i que compten amb una assegurança de responsabilitat civil professional.

Demana el pressupost

Un cop tinguis clara la reforma, demana el pressupost detallat per partides, on s’incloguin els materials i la mà d’obra. 

A més, ha d’incloure l’IVA, els mètodes de pagament i possibles fórmules de finançament.

Deixa tot per escrit: l’empresa ha de presentar-te un contracte, que inclogui els terminis d’execució, la forma de pagament i la garantia. Aquest document servirà de prova davant de futurs problemes o desperfectes.

Fixa per escrit la data de finalització

És vital que el contracte fixi una data de finalització de la reforma.

És habitual pagar una entrada que cobreixi la compra dels materials, però no hauria de superar el 30% del pressupost total. Associa la resta dels pagaments a la realització de determinades obres: paleta, fontaneria, etc. I deixa sempre una quantitat pendent pel final de la reforma.

Demana la factura i paga sempre l’IVA

És una obligació, alhora que una garantia per reclamar si hi haguessin problemes.

L’IVA aplicat ha de ser del 10% i no del 21% si:

  • El client és un particular o una comunitat de propietaris
  • L’obra és per una vivenda que s’utilitza per ús particular
  • L’immoble porta més de dos anys construït o rehabilitat
  • La persona que realitza les obres no aporta materials per la seva execució, o en cas que els aporti, el seu cost no excedeix del 40% de la base imposable de l’operació

Avisa els teus veïns

Si la reforma és important, hauràs de demanar permís a la comunitat. Si la reforma és petita, no cal demanar permís a la comunitat. Tot i que convé avisar als veïns sobre els horaris i els terminis de les obres.