Subministraments Bàsics: Gas

Abans de contractar el servei de gas compara preus i revisa els possibles serveis addicionals, permanències i penalitzacions que pugui incloure el contracte.

En les contractacions per internet, telèfon o a domicili, tens 14 dies per anul·lar-les. No és obligatori tenir un contracte de manteniment.

El gas natural, pots escollir entre contractar la tarifa d’últim recurs T.1 o T2 o contractar a lliure mercat.  Aquesta la fixa l’Administració i tots els consumidors domèstics  s’hi poden acollir.

Si el teu consum de gas és inferior o igual a 5.000kWh/any, pots contractar la tarifa d’últim recurs T1.  Si és superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual a 50.000 kWh/any, pots contractar la T2.

La companyia subministradora té l’obligació de prestar el servei, mantenir les condicions de la pòlissa i realitzar les inspeccions periòdiques cada 5 anys.

Com a consumidor, tens l’obligació de pagar el preu del subministrament, comunicar qualsevol modificació a la companyia i vetllar per la realització de les inspeccions periòdiques.

Si tens una caldera de calefacció i aigua calenta sanitària, el manteniment s’ha de fer cada 2 anys. Si passes la revisió, l’empresa col·locarà una etiqueta autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l’emplenarà amb les dades corresponents. També et lliurarà el Certificat de Manteniment.

La companyia subministradora està obligada a practicar les lectures del consum. Sinò, et farà una estimació del consum, fins a un màxim de tres, sumant el consum de dues factures del mateix període de l’any anterior i dividint per dos.

Pel que fa al gas butà, has de saber que el  preu de la bombona de gas butà està regulat per llei i que recull tots els costos necessaris per posar el producte a la teva disposició. T’han de lliurar un tiquet o justificant de pagament de l’import abonat.

La inspecció de les instal·lacions domèstiques de gas butà és obligatòria cada 5 anys i l’ha de fer una empresa inscrita en el RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya). Si has passat la revisió, l’empresa enganxarà un adhesiu que n’acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també et lliurarà un certificat de revisió que s’ha de guardar.

En el contracte subscrit o en la factura hi trobaràs la informació sobre el lloc on pots tramitar les queixes o les reclamacions, el procediment per a fer-ho i el número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients.