Telefonia i internet: Abans de contractar el servei

Compara les ofertes de totes les operadores i contracta aquella que s’adapti més al teu ús.

Informa’t de les condicions del servei i especialment de si aquest inclou permanència o no.

En el moment de contractar el servei pots sol·licitar el contingut del contracte i l’empresa està obligada a fer-te’l arribar de forma gratuïta.

Si la contractació es fa via telefònica, a domicili o per internet tens 14 dies per anul·lar el contracte.

Telefonia i internet: Durant el servei

Si l’operador vol pujar la tarifa té l’obligació d’avisar a l’usuari amb un mínim d’un mes d’antelació.

Si pateixes una interrupció del servei el proveïdor t’haurà de compensar.

Tens el dret a demanar la desconnexió de trucades internacionals i de serveis de tarifació addicional.

En tota la UE podeu trucar enviar SMS i connectar-vos a internet amb les mateixes condicions.

En cas de viatjar fora de la UE l’empresa podrà fer recàrrecs. Pel que fa a les dades en itinerància en aproximar-vos a una despesa des 50€, rebreu una comunicació de l’operador per confirmar que voleu continuar usant-les.

Telefonia i internet: Baixa i portabilitat

Per donar-te de baixa del servei t’has d’adreçar a atenció al client amb dos dies d’antelació a la baixa. Demana un número de referència i tens dret a que t’enviïn sense cap cost la documentació pertinent.

Revisa el contracte i comprova si tens permanència. En cas afirmatiu podrien cobrar-te una penalització però no bloquejar o rebutjar la baixa.

En cas que vulguis fer un canvi d’operador serà el nou operador qui gestionarà la baixa a l’altra companyia i es farà en un dia laborable com a màxim.