Viatges combinats

Ho són aquells que durin més d’un dia o que hi hagi l’estada d’una nit. Hi ha l’existència de dos d’aquests elements: 

  • Transports amb vehicle de motor.
  • Allotjament.
  • Serveis turístics que no siguin els anteriors.

Abans de contractar un viatge combinat, tingues en compte

Les característiques dels serveis del viatge i les dades de l’organitzador.

El preu total del viatge i les modalitats de pagament. Només se’ns pot demanar un màxim de 40% de dipòsit abans del pagament total.

Els requisits per fer el viatge, el nombre mínim de persones necessàries per a la realització del viatge combinat i la data límit.

Possibilitat de cancel·lar el viatge i possibles penalitzacions. També s’han de tenir en compte les assegurances associades al viatge (mèdica, de cancel·lació…).

Adquirit ja el viatge i durant aquest, tingueu en compte

El preu del viatge pot modificar-se només fins 20 dies abans de l’inici d’aquest. Per causes pautades, com per exemple, cost del transport, canvi de moneda, impostos o taxes.

Si es dóna la situació anterior, hi ha la possibilitat de substitució per un viatge equivalent o el reemborsament de tot allò abonat.

Si l’empresari ha de cancel·lar o anul·lar el viatge per qüestions de força major i no imputable a ell  (guerres, pandèmies, vagues, catàstrofes naturals) es pot retornar allò abonat o substituir per un viatge similar. Si el problema sorgeix iniciat el viatge, s’ha de tornar al punt d’origen i retornar la proporcionalitat del servei no prestat.

El consumidor pot desistir del viatge i pot demanar el retorn de l’abonat (el dipòsit o la totalitat del preu). Ara bé, s’haurà d’indemnizar a la companyia abonant un seguit de despeses i tant % depenent del dia que es produeixi el desistiment.

En cas d’incompliment durant el viatge d’allò contractat, reclameu al lloc on us trobeu. Si la resposta no és satisfactòria, en quedarà constància per a la futura presentació a la companyia i seguir amb la reclamació.