Fi de les trucades comercials

Jul 3, 2023Actualitat, Notícies

Les empreses que comercialitzen béns i serveis tindran prohibit realitzar trucades comercials no desitjades (“spam”) als usuaris que no hagin donat prèviament consentiment.

A partir del passat 29 de juny les empreses ja no poden realitzar trucades comercials sense autorització prèvia. Aquesta mesura queda recollida a l’article 66 de la Llei General de Telecomunicacions. Es garanteix el dret a no rebre trucades comercials, ja siguin automàtiques, és a dir, realitzades per una màquina o realitzades per persones.

Tot i això, s’ha de tenir en compte que les trucades poden realitzar-se i rebre’s si existeix consentiment. Les empreses poden aconseguir aquest permís de diferents maneres: a través de contractes, concursos o xarxes socials, per exemple. Per la qual cosa les persones consumidores hauran d’estar atentes a això.

Per revocar aquest consentiment resulta de gran utilitat la llista Robinson, a la seva plataforma ha incorporat la possibilitat de revocar el consentiment i així la pròpia llista Robinson comunica a l’empresa interessada la voluntat d’anular el consentiment.

En cas de tenir algun problema o voler denunciar males conductes haurem d’acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.