L’AEPD resol que cobrar als passatgers aeris per corregir una errada en les seves dades personals per poder volar és il·legal

May 23, 2023Actualitat, Notícies

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha dictat recentment una resolució de procediment sancionador que acaba amb la pràctica duta a terme per algunes aerolínies i agències de viatges de cobrar un càrrec als passatgers per rectificar el seu nom quan s’hagi produït un error ortogràfic o tipogràfic en les contractacions online.

D’aquesta forma, quan un passatger comet una errada al comprar uns bitllets, ha d’exercir el dret de rectificació de les seves dades personals recollit en la normativa de protecció de dades. Es tracta, per tant, d’un dret, per la qual cosa aquesta rectificació ha de ser gratuïta, excepte en casos infundats o excessius.

Amb aquesta resolució, l’AEPD adverteix que ni les aerolínies ni les agències de viatges puguin cobrar per corregir una errada, tot i que fins ara era una pràctica realitzada freqüentment i sense la qual no es permetia volar als passatgers.

Segons aclara ara l’AEPD, aquestes pràctiques són contràries a l’article 12.5 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a l’article 16 del mateix RGPD, segons els quals qualsevol actuació realitzada per que l’interessat pugui exercir el seu dret de rectificació sobre les seves dades personals inexactes, haurà de poder realitzar-se a títol gratuït, sempre que no es tracti d’una petició infundada o excessiva. L’Agència conclou així que qualsevol pràctica corporativa que consisteixi en cobrar per rectificar errades en les dades personals o impedir aquests canvis és il·legal.

Tot i això, perquè el passatger pugui exercir aquest dret de rectificació de les seves dades personals, ha de demostrar que aquesta correcció no és un canvi de passatger, sinó la correcció d’una errada. Per això, s’haurà d’adjuntar com a prova una copia del DNI o el document que acredita la seva identitat. Cal aclarir que el canvi de passatger en el transport aeri en alguns casos no està permès i, en altres, pot estar subjecte a un cost.

Com reclamar aquests casos?

Quan una companyia cobra a un client per rectificar un error en les seves dades personals, el consumidor o usuari pot reclamar que li tornin el càrrec, al·legant que exerceix el seu dret a rectificació. En primer lloc, haurà de reclamar per escrit a l’empresa dirigint aquesta reclamació al servei d’atenció al client, posant en còpia al delegat de protecció de dades de l’empresa.

Un cop presentada la reclamació, l’empresa haurà de resoldre-la en el termini d’un mes. Si no contesta o no la resol de forma adequada, els afectats podran reclamar davant l’autoritat competent a Espanya que, en aquest cas, és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant, el Centre Europeu del Consumidor recomana pagar l’import en cas de que sigui necessari per poder volar i, posteriorment, reclamar la corresponent devolució.