Les targetes de crèdit revolving

Oct 23, 2020Actualitat

Què són les targetes de pagament revolving?

Les targetes revolving són un crèdit de consum, és a dir, instruments de pagament per poder ajornar les compres que fem.

Aquest producte de crèdit ha guanyat en popularitat gràcies a la seva flexibilitat.

  • No cobren comissions d’emissió ni de renovació anual.
  • Poden establir incentius d’ús, com la devolució d’un percentatge de les compres pagades (de vegades fins a més del 5%).
  • Els interessos a aplicar en aquest tipus de targeta poden superar el 25% TAE.

 

Saps com funcionen?

La seva característica principal és que tenen un límit de crèdit establert que són els diners de què es disposar. Aquest crèdit va disminuint a mesura que es realitzen moviments o compres. Després es reposa a través dels pagaments de rebuts periòdics.

Les targetes de crèdit convencionals permeten pagar tot el gastat el mes següent (sense interessos), o ajornar el pagament a terminis (amb interessos). Les targetes revolving només permeten ajornar les compres en les quotes que tria l’usuari de la targeta, el que comporta una sèrie d’interessos que vindran especificats en el contracte de la targeta.

A l’hora de tornar el crèdit concedit a una targeta revolving l’usuari té dues opcions:

  • Pagar un percentatge: el client escull quin percentatge del saldo pendent vol tornar cada mes, sempre dins d’uns mínims i màxims que varien en funció de la targeta i de l’entitat bancària en què s’hagi contractat.
  • Pagament fix: el client paga una quota fixa, també dins d’uns mínims i màxims que depenen de les condicions de la seva targeta revolving.

En ambdues opcions l’import pagat inclou tant els interessos com les comissions que corresponguin.

 

Què diu la sentència del Tribunal Suprem de 4 de març de 2020?

D’acord amb la recent sentència del Tribunal Suprem de 4 de març de 2020, els crèdits de tipus revolving, poden ser susceptibles de reclamació, anul·lació o sanció per part dels organismes de consum i els tribunals, fonamentalment, per dues qüestions:

  • Per interessos abusius, si superen el 20%.
  • Per manca de transparència del contracte, si la persona consumidora no ha entès con funciona el crèdit i com s’apliquen els interessos o les quotes de retorn.

 

Què t’aconsellem si tens una targeta revolving?

Posar-te en contacte amb la teva entitat financera i revisar les condicions del contracte subscrit, per tal de determinar si el tipus d’interès remuneratori és usurari i demanar, si s’escau, que se t’apliqui un altre tipus d’interès i es renegociïn les condicions dels contracte.

En cas que l’entitat financera, en el termini d’un mes no respongui, ho faci negativament o no arribeu a un acord, des de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya us guiarem i assessorarem en els passos següents a seguir per tal d’arribar a una resolució satisfactòria. Ara pots fer-te soci amb un 75% de descompte.