Llei de Mercats Digitals

Apr 22, 2022Actualitat, Notícies

A finals del passat març es va aconseguir un acord provisional entre el Parlament i el Consell Europeus sobre la Llei de Mercats Digitals, que un cop s’aprovi a l’octubre beneficiarà a tots els consumidors a l’hora de fer del sector digital un mercat més competitiu i equitatiu.

La Llei de Mercats Digitals pretén posar fi a les pràctiques injustes que les grans empreses líders en el sector tecnològic utilitzen per limitar el desenvolupament de petites empreses que ofereixen serveis digitals que podrien convertir-se en competència.

Gràcies a aquest avenç, les grans companyies tecnològiques no podran continuar impedint l’accés al mercat de petites empreses innovadores, ni coartar com fins ara la llibertat d’elecció dels consumidors.

Aquesta nova normativa inclourà una sèrie de mesures, obligacions i prohibicions que permetran acabar amb les pràctiques comercials abusives de les grans tecnològiques.

Així, les grans plataformes en línia que compleixin amb els criteris establerts hauran de garantir el dret dels usuaris a donar-se de baixa dels serveis bàsics de plataforma, no imposar el seu programari per defecte en instal·lar sistemes operatius i informar la Comissió Europea de possibles adquisicions i fusions, entre altres.

Un dels punts en els quals els consumidors veuran un canvi de forma més clara és que les grans tecnològiques hauran de garantir la interoperabilitat de les funcionalitats bàsiques dels seus serveis de missatgeria instantània. Això vol dir que un usuari d’una altra aplicació podrà mantenir converses amb usuaris de WhatsApp sense necessitat d’utilitzar aquesta última.

A més, aquestes empreses no podran classificar els seus propis serveis per sobre dels serveis dels seus competidors. Així, en el futur en fer una cerca en Internet els resultats oferts seran més variats i els consumidors podran triar amb major facilitat.

També, es prohibirà que les grans tecnològiques combinin les dades personals recaptades durant la prestació d’un servei amb les dades obtingudes d’una altra forma, tret que els usuaris donin el seu consentiment després d’haver rebut una opció menys intrusiva.

Per a més informació sobre aquest i altres temes de consum, contacta amb nosaltres a través de la nostra pàgina ocuc.cat, o a Twitter i Instagram.