Modificació del preu d’un viatge combinat

Jul 5, 2022Actualitat, Notícies

Un viatge és combinat quan es reserven serveis de viatge que han estat vinculats per una empresa o amb l’ajuda d’una empresa a través d’un únic contracte. També es considera combinat si es reserven serveis de viatge a través de contractes separats amb diferents prestadors de serveis, però en un únic punt de venda, amb un mateix preu global o sota el nom de viatge combinat.

Segons les normes de la UE, els viatgers que reserven un viatge combinat o serveis de viatge vinculats tenen drets clarament definits com a consumidors. Aquests drets s’apliquen als viatges combinats adquirits en línia o de forma presencial.

Per això, com a persona usuària gaudeixes del dret a informació clara i exacta, i el punt de venda o l’agència de viatges han de facilitar la següent informació normalitzada sobre el viatge abans de reservar-lo:

   • destinació, informació detallada del viatge, i llista dels serveis inclosos.
   • nom i dades de contacte de l’organitzador i, si escau, del detallista.
   • preu total i impostos (si cal, taxes addicionals i modalitats de pagament).
   • informació sobre la terminació del contracte a canvi d’una penalització raonable.
   • requisits de passaport i visat.
   • procediments de tramitació de reclamacions, mecanismes de resolució alternativa de litigis.

Pel que fa a la modificació del contracte, en el context internacional en què ens trobem, amb una alta inflació a escala global i l’escalada contínua dels preus dels combustibles, l’organitzador o transportista podria comunicar un augment del preu. Segons l’article 158 del Real Decret 1/2007 es contempla aquesta possibilitat sempre que es compleixin els requisits següents: 

   • Pacte previ al contracte on consti el càlcul de la modificació clarament especificat.
   • Justificació per una variació real en el preu dels transports (inclosos els carburants), dels impostos i les taxes relatius a determinats serveis, o dels tipus de canvi aplicables al viatge.
   • Revisió aplicada almenys amb vint dies d’antelació a l’inici del viatge.

Si l’augment del preu és superior al 8% del preu total del viatge combinat, en un termini raonable especificat per l’organitzador el consumidor haurà de decidir si accepta el canvi proposat o resol el contracte sense pagar una penalització. Si decideix posar fi al contracte, podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que ofereixi l’organitzador.

D’altra banda, si es donessin les condicions contràries, es podria produir una rebaixa del preu del viatge combinat. Si un consumidor realitza la reserva amb un cost elevat a causa del preu actual del combustible i el preu baixa en el moment que es preveu fer el viatge, s’hauria de revisar el contracte a la baixa i tornar la quantitat corresponent. No obstant això, no és una pràctica habitual de les companyies implicades.

 

Per a més informació sobre aquest i altres temes de consum, contacta amb nosaltres a través de la nostra pàgina ocuc.cat, o a Twitter i Instagram.