Pràctiques il·legals en serveis de restauració

Oct 31, 2023Actualitat, Blog

Les pràctiques il·legals que s’observen en alguns bars o restaurants poden ser objecte de reclamació o denúncia davant l’Agència Catalana del Consum. Hi ha certes pràctiques irregulars en els serveis de restauració que les persones consumidores i usuàries haurien de saber identificar.

  • En establiments del sector de l’hosteleria i restauració s’ha d’oferir sempre la possibilitat de consum d’aigua no envasada (aigua de l’aixeta) de manera gratuita i complementària a l’oferta del mateix establiment.
  • Els preus dels menjars i begudes així com els serveis ofertats seran exposats obligatòriament al públic mitjançant cartes i/o llistes de preus. La utilització d’un codi QR per poder llegir la carta ha de ser considerat com complementari.
  • No és una pràctica legal que els preus de la carta estiguin sense els impostos inclosos. S’ha de donar sempre la informació del preu final complet, incloent l’IVA.
  • No es pot obligar a una persona usuària a deixar propina. La propina és una decisió voluntària de la persona consumidora.
  • Al realitzar una reserva en un bar o restaurant no poden cobrar a la persona que la realitza un suplement per concepte de reserva. Però, sí es pot sol·licitar una quantitat per adelantat, que serà descomptada del preu final que s’hagi d’abonar.
  • El pagament en efectiu ha d’estar sempre permès. Tot i això, els comerços, bars o restaurants no estan obligats a disposar del pagament amb targeta.
  • El cobrament per separat d’una quantitat extra en concepte de coberts o servei és il·legal.
  • El cobrament pel pa o similars és legal sempre que s’informi, de manera prèvia, clara i visible, per part de l’establiment i estigui inclòs en la llista de preus publicitada.
  • Les possibles diferències de preus per consumir en taula o terrassa han de ser informades prèviament i hauran de fer-se constar en les cartes o llistes de preus i en qualsevol mitjà de publicitat utilitzat.
  • Els preus dels productes fora de carta, com de qualsevol altre producte ofertat per l’establiment, han de ser informats a les persones usuàries de forma prèvia, clara i visible.

Si la persona usuària pateix alguna de les pràctiques indicades anteriorment, pot sol·licitar un full de reclamacions al bar o restaurant, així com presentar una denúncia davant l’Agència Catalana del Consum.