Paper dels joves en la prevenció del malbaratament alimentari

Paper dels joves en la prevenció del malbaratament alimentari

El malbaratament alimentari són aquells aliments que, tot i ser segurs i nutritius per a les persones, es descarten o es destinen a usos diferents de l’alimentació humana o animal al llarg de tota la cadena alimentària. Considerem rellevant en la problemàtica del...